Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Individuellt pensionssparande (IPS)

Regeringen föreslår att avdragsrätten för privat pensionssparande begränsas från 12 000 till 1800 kronor per år. Banken bedömer det som sannolikt att förslaget blir verklighet och rekommenderar därför redan nu andra sparformer för privat pensionssparande.
  • Öronmärkt sparande ger ekonomisk trygghet och valfrihet inför pensionen.
  • Många placeringsalternativ; fonder, aktier, räntebärande papper, SPAX och bankkonto.
  • Avdragsgillt upp till 12 000 kronor per år mot inkomst av tjänst. 
  • Alla omplaceringar är skattefria.

Pris

Kostnaden är 2 procent av värdet på sparkapitalet, dock högst 125 kronor per år. Därtill tillkommer följande, beroende på hur sparandet placeras:

  • Fondförvaltningsavgift för valda fonder.
  • Courtage för handel med aktier och andra värdepapper via internet är 0,09 % på köpeskillingen, minst 99 kr.
  • Courtage för handel med aktier och andra värdepapper via kontor eller telefonbanken är
    0,5 % på köpeskillingen, minst 150 kr.


Kontot omfattas inte av den statliga insättningsgarantin.

Skaffa individuellt pensionssparande

Via internetbanken

Teckna direkt i internetbanken.
Till internetbanken

Via telefonbanken

Du kan också kontakta telefonbanken personlig service på telefon 0771-22 11 22 eller boka tid med någon av våra rådgivare.
Boka pensionsrådgivningVanliga frågor och svar

Hur sparar jag?
Du kan både månadsspara och göra engångsinsättningar. Du väljer själv belopp.
Sparandet sköter du direkt via internetbanken eller med någon av våra rådgivare på telefonbanken eller bankkontoren.

När kan sparandet utbetalas?
Pengarna är bundna tills du fyller 55 år. Därefter kan utbetalning ske månadsvis under minst fem år (undantag för utbetalning mellan 61 - 65 år respektive 62 - 65 år). Utbetalning beskattas som inkomst.           

Vad händer om jag avlider?
Du väljer själv vem som får pensionspengarna vid ett eventuellt dödsfall genom att lägga till ett kostnadsfritt förmånstagarförordnande. Förmånstagare kan vara befintlig eller tidigare make/maka/registrerad partner/sambo och barn till dig eller någon av dessa. Saknas förmånstagare går pengarna till dödsboet.

Stäng Skriv ut