Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Ung kvinna med dator

Optioner och terminer

Optioner och terminer passar dig som vill öka din avkastning och minska risken i din värdepappershandel. Du bör aktiv och följa marknaden noga, eftersom derivat också kan innebära stora risker.
  • God hävstång, låg insats kan innebära stora möjligheter
  • Risk att hela insatsen förloras
  • Möjlighet att tjäna pengar, trots att marknaden står stilla

Så här fungerar optioner och terminer

Med en termin kan du göra samma sak, men vid en förutbestämd tidpunkt i framtiden. Med en option väljer du om du vill utnyttja din rättighet att köpa eller sälja underliggande värdepapper inom överenskommen tid. Terminsaffären däremot, är bindande för både köpare och säljare.

Med optioner kan du avsevärt öka din avkastning utan att ta någon risk. "Covered Call" innebär att du lovar att sälja dina aktier på en viss nivå, vilket förutsätter att du är villig att sälja även om börsen fortsätter upp.

Med en warrant, en börsnoterad lång option, kan du investera i en akties värdeförändring utan att köpa själva aktien och göra vinst på förväntad aktiekursrörelse, såväl uppgång (köpwarranter) som nedgång (säljwarranter).
Det viktigt att förstå en options struktur och hur olika faktorer påverkar dess värdeutveckling innan du gör affär. Det är även viktigt att vara väl införstådd i den specifika optionens detaljerade villkor, såsom löptid, lösenpris, sista handelsdag med mera.

Derivat

Terminer, optioner och warranter går även under benämningen derivat.

Pris

Handla Optioner och terminer

Du kan själv köpa och sälja derivat via internet och app om du har en Värdepapperstjänst och tillhörande avtal för derivathandel (s k OM-avtal). Du kan också utfärda optioner med underliggande aktie som säkerhet, s k Covered call, i internetbanken. Om du kontaktar aktiemäklare kan du även utfärda andra typer av optioner och handla på termin.

InternetbankenVanliga frågor och svar

När passar optioner bäst - när marknaden går upp eller ned?
Optioner är bra både när marknaden går upp och ned. Eller står stilla. Det är helt beroende på vilken typ av optioner du väljer att handla med.

Kan man förlora pengar på derivat?
Ja, hela insatsen kan förloras. Om du utfärdar optioner kan förlusten dessutom bli mycket större än vinsten, så det gäller att vara aktiv och insatt i riskerna med derivat om du skall handla dessa.

Vad är skillnaden mellan optioner och terminer?
Innehavda optioner är en rättighet, som du kan utnyttja om förutsättningarna är gynnsamma för dig – för den rättigheten betalar du en premie. Terminer däremot, är ett åtagande som du måste fullfölja på slutdagen, så inga betalningar sker förrän då.

Stäng Skriv ut