Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Aktiebevis MAX 2012-05-31

Swedbank erbjuder Aktiebevis MAX, där beviset är kopplat till en korg av aktier. Aktiekorgen, bestående av fem aktier, baseras på Aktiestrategi maj 2012 och är framtagen av Investeringsanalys på Swedbank LC&I. Bolagen som beviset är kopplat till är Autoliv, Atlas Copco, Hennes & Mauritz, SSAB och Volvo. 

NamnAktiebevis MAX 
Minsta handelspost:1 aktiebevis 
Börsnotering:2012-05-31
Sista handelsdag:2012-08-31
Slutvärde:Medelvärdet av aktiekorgens stängningsvärde under mätperioden
Mätperiod för beräkning av slutvärde:Mäts varje dag under löptidens sista 10
dagar 20 augusti – 31 augusti 2012
Slutlikviddag:2012-09-14
Courtage:0,65 %
IP-spar:Godkänd placering i Kapitalspar depå och ISK, men ej i individuellt pensionspar
Kortnamn/Börskod: 

AB2H MOD5 SWE
Maxnivå: 

105,00

Läs mer om Aktiebevis MAX i Produktbladet och Slutliga villkor

Produktblad Aktiebevis MAX

Slutliga villkor Aktiebevis MAX


Aktiebevis MAX är noterat på Stockolmsbörsen och handlas i realtid till gällande marknadskurs, vilket gör det möjligt att köpa och sälja när som helst under börsens öppettider, precis som vanliga aktier. Courtage erläggs enligt vid var tid gällande prislista. Kursinformation hittar du under Warranter och certifikat.

Stäng Skriv ut