Xisaabiyaha IBAN waxaa uu u shaqeeya akoonada Swedbank iyo bangiyada kaydka. had iyo jeer gudbi IBAN-ka isaga oo uu lajiro BIC-ga bangiga, kaas oo ah SWEDSESS (waxaa leh Swedbank iyo Bangiga kaydka)
samey sida soo socoto 

  • Gali lambarka clearing-ka iyo akoontiga si isku xigta iyada oo aan meel banaan ama wax calaamad kale aan lahay-riix xisaabi
  • haddii uu lambarka clearing-ka ka bilawdo 7, gali 11 lambar, sida. 71041234567.
  • Haddii uu lambarka clearing-ka ka bilowda 8 gali cadad aan ka badnay 15, sida. 832791234567890.

Sideen u adeegsada IBAN-ka iyo BIC-ga/ID-ga qaran

Marka aan dibidda kharashku bixinayo

si aad toos lacag ugu ridid akoontiga, waa in aad haysid lambar saxda ah ee akoontiga qofka bangiga kuleyahay, sida....

  • Magaca, cinwaanka iyo wadanka lacagta loo diraayo
  • akoontiga lambarka qofka lacagta loo diraayaa uu ku leeyahay bangiga (badanaa waxaa la dhahaa IBAN)
  • lacag qaataha BIC (lamabrka aqoonsiga bangiga)/ Aqoonsig qaran)

Had iyo jeer usheeg IBAN-kaaga iyo BIC-gaaga qofka lacagaha ku siinaaya ee dibadda joogo. tani waxay kordinaysa suuragalka ahaanshaha in aad si dhaqsa ah Uga warbixi IBAN-ka koox ahaan ka kooban ah afar lambar qaansheetooda iyo dukumentyada lamidka ah, sida. SE28 8000 0832 7900 0001 2345BIC-da Swedbank iyo Bangiyada kaydka waa SWEDNESS