Som gästredaktörer ska de skriva texter till ett helt uppslag i tidningen. I det här numret handlar texterna om hur man kan tjäna extrapengar. Förutsättningarna är givna: klassen ska intervjua en kändis, komma med tips på hur man kan tjäna extra och skriva en krönika.
– Klassen tog sig an uppgiften med stor entusiasm, glädje och respekt, säger Pia Påltoft, som har klass 4 A i svenska två eftermiddagar i veckan.

En odramatisk urvalsprocess

Eleverna delade in sig i grupper, beroende på vilka texter de ville jobba med, och satte igång.
– Jag var tydlig med att inte alla texter kommer att få plats i tidningen. Och det var helt odramatiskt. Alla kände sig delaktiga och ansvariga, även om inte just deras text kom med, säger hon.

Intervjuer och tips

Att hitta en kändis att intervjua kan ha sina sidor, men det visade sig att flera av eleverna kände någon som kände någon … Till slut fick de en intervju med Melodifestivalaktuella Helena Gutarra. Tjäna-pengar-tipsen var inte heller någon särskilt svår nöt för det här gänget att knäcka. En klassisk brainstorming gav bra utdelning. Sedan sållande de bland alla idéer tillsammans.

– Den största utmaningen var krönikan. Det är ju en särskild form av text, som inte är helt enkel att få till, säger Pia.

Olika typer av texter

Samtidigt är det en av poängerna med redaktörskapet, menar hon.
– Det är ett jättebra tillfälle att prata om olika typer av texter. Vad skiljer dem åt och hur ska man tänka när man skriver? Barnen får också fundera på mottagarna – vilka skriver vi för och vad innebär det?

Pia tycker att uppdraget som gästredaktörer har varit en helt igenom positiv upplevelse.
– Det stärker klassen som grupp och gör att alla kan bidra. Eleverna blir otroligt sporrade av, och stolta över, att ”det är på riktigt”, säger hon.

Pias tips till blivande gästredaktörer

  • Förbered klassen genom att prata om olika typer av texter.
  • Fundera igenom vilka frågor man ska ställa under en intervju.
  • Var tydlig med att inte alla texter kan vara med, men att alla kan bidra.
  • Njut av att lösa uppgiften tillsammans och att se resultatet i tryck.

Vill du att din klass ska träna på att skriva för en tidning och samtidigt få chans att bli gästredaktörer i nästa nummer?

Läs mer om hur det går till här