Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Valutariskhantering

Valutariskhantering

Vi kan hjälpa dig till en bedömning av valutarisken i den dagliga verksamheten eller i en specifik affär. Vi erbjuder en rad produkter för att minimera valutarisken i varje enskild affär.

 • Valutaväxling

  En valutaväxling är en transaktion mellan två valutor där du köper den ena och säljer den andra.

 • Valutatermin

  Beräkna vad det exakta utfallet av en affär blir i svenska kronor, även om affären sker längre fram i tiden.

 • Valutaoption

  En valutaoption försäkrar dig mot snabba och kraftiga valutasvängningar.

 • Valutaswap

  Ger dig möjlighet att minska företagets valutaexponering under en period, genom att byta en valuta mot en annan.

 • Valutalån

  Fördelaktigt om du har framtida exportfordringar som du behöver växla till svenska kronor.

 • FX Trade – valutahandel via internet

  Med FX Trade kan du genomföra dina valutatransaktioner till aktuellt marknadspris via internet.

Stäng Skriv ut