Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Välkommen till Företagarekonomens blogg

Johan Kreicbergs

I min blogg skriver jag om aktuella företagarfrågor. Det rör sig om trender i näringslivet, omvärldshändelser och politiska beslut som kan påverka företagaren och företaget samt aktuell forskning. Jag kommer också bidra med konkreta råd och tips som kan förenkla livet som företagare.

Lite mer om Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs


Välkommet besked om utredning av företagarnas trygghetssystem

2018-06-21 9:41 av Johan Kreicbergs

I måndagens SvD kom beskedet att regeringen nu tillsätter en utredning om företagarnas trygghetssystem. Det är ett ytterst välkommet besked eftersom behovet av reformer inom området är stort.

Vi publicerade nyligen rapporten ”Företagarna och trygghetssystemen” där det visade sig att företagarna inte litade på att de skulle få tillräcklig ekonomisk kompensation vid arbetslöshet, föräldraledighet eller när de själva eller deras barn blev sjuka.
Viktigast nu är att utredningen utgår ifrån företagandets unika förutsättningar. Trygghetssystemen är skapade för personer med jämna månadsinkomster och möjligheter att vara frånvarande. Företagarnas inkomster varierar ofta kraftigt och även korta perioder av frånvaro kan vara ytterst kostsamma. De kan leda till att kunder förloras och att ingångna kontrakt inte kan fullföljas. Företagare tar sig därför ofta till jobbet när de är sjuka och tar med sina krassliga barn till arbetet.
Utredningen behöver därför börja med ett blankt papper och inte utgå ifrån att företagarna måste föras in i nuvarande system. De anpassningar som tidigare gjorts för företagare har ofta handlat om att de under ett par år kan ta med sig sitt försäkringsskydd från en tidigare anställning när de startar företag. Det kan självklart vara bra att få högre ersättning vid till exempel sjukdom under uppstartsskedet, men det är oftast inte det som är det avgörande. Det behövs långsiktiga lösningar som gäller även efter de första åren om fler människor ska våga realisera sina affärsidéer. Framförallt handlar det om att tillåta företagarna att använda de medel de betalar in till trygghetssystemen på ett flexiblare sätt. Det är inte rimligt att företagarna, via skatten, ska betala för trygghetsförsäkringar som är anpassade för anställda.

Kategori:


Tryggare kan alla andra vara

2018-05-29 9:59 av Johan Kreicbergs

Idag presenterar vi en ny rapport om trygghetssystemen för företagare. Resultaten visar bland annat att över hälften av företagarna inte tror att de får tillräcklig kompensation vid föräldraledighet, arbetslöshet eller om de själva eller deras barn blir sjuka. Ytterligare 19 procent är tveksamma till om det ekonomiska stödet är tillräckligt.

Visa hela inlägget
Kategori:


Digitaliseringen skärper konkurrensen

2018-05-23 10:50 av Johan Kreicbergs

Idag presenterar vi en ny analys av hur småföretagens konkurrenssituation påverkats av digitaliseringen i form av e-handel, nya betalningslösningar, robotisering och delningstjänster. Helt klart är att den nya konkurrensen har en påverkan på småföretagens vardag redan idag. Samtidigt räknar inte företagen med att digitaliseringen ensidigt kommer leda till en utslagning av jobben.

Visa hela inlägget
Kategori:


Stordriftsfördelarna är borta – nu gäller det att bli störst

2018-05-21 13:30 av Johan Kreicbergs

Ny teknik håller på att radera ut traditionella stordriftsfördelar som lägre administrations- och inköpskostnader. Samtidigt har paradoxalt nog nätverksekonomin lett till att storleken på företagen verkar vara viktigare än någonsin för konkurrenskraften.

Visa hela inlägget
Kategori:


Inspiration och transpiration

2018-05-18 13:19 av Johan Kreicbergs

Det är fullständigt omöjligt att inte bli inspirerad av de cirka 800 ungdomar och 250 UF-företag som deltog i SM i Ung Företagsamhet 2018. Den entusiasm och det engagemang som gymnasieeleverna visade upp under de två dagarna på Stockholmsmässan bådar väldigt gott för framtiden.

Visa hela inlägget
Kategori:


Finansieringsproblem kan hämma tillväxten

2018-04-20 14:46 av Johan Kreicbergs

En färsk undersökning från Företagarna visade att drygt 50 procent av företagen upplevt att de haft svårt att hitta extern finansiering för investeringar under det senaste året. Därför är det allvarligt att Almis tillgängliga kapital för utlåning är i det närmaste uttömt och att regeringen inte tog chansen att tillföra nytt kapital i vårbudgeten.

Visa hela inlägget
Kategori:


Regeringen har lyssnat på kritiken mot bolagsskattereformen

2018-03-29 9:26 av Johan Kreicbergs

Under förra året presenterade regeringen en promemoria med ett förslag om att bolagsskattesatsen skulle sänkas till 20 procent samtidigt som företagens möjligheter till att göra avdrag för räntekostnader begränsades kraftigt. Förslaget var bland annat en följd av ett EU-direktiv som behövde införas i svensk lagstiftning. Många remissinstanser var kritiska till förslaget och menade att det riskerade att försämra företagens internationella konkurrenskraft. När lagrådsremissen lades fram förra veckan visade det sig att regeringen tagit till sig av kritiken och det nya förslaget innehåller flera förbättringar för företagen.

Visa hela inlägget
Kategori:


Ägarskiften lika viktigt som nyföretagande

2018-03-19 16:04 av Johan Kreicbergs

Idag intervjuas jag på DI.se om en analys som visar att de svenska företagarna är näst äldst i Europa. Mer än var sjunde företagare i Sverige är över 65 år, vilket kommer leda till rekordmånga ägarskiften under de närmaste åren. Hur dessa lyckas kommer vara ha stor betydelse för både arbetsmarknaden och servicenivån, särskilt i glesbygd. Ändå verkar det näringspolitiska intresset för ägar- och generationsskiftesfrågorna ha minskat under senare tid.

Visa hela inlägget
Kategori:


Arbetskraftsbristen – inte enbart negativ

2018-03-14 16:48 av Johan Kreicbergs

Igår presenterade Svenskt Näringsliv sin rekryteringsenkät som visade att svenska företag idag upplever stora problem med att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Samtidigt har den utdragna högkonjunkturen också lett till att många utanför arbetsmarknaden fått sitt första jobb.

Visa hela inlägget
Kategori:


Oroväckande tendenser i nyföretagandet

2018-03-09 14:10 av Johan Kreicbergs

I början av veckan presenterade Nyföretagarcentrum statistik som visade att nyföretagandet sjönk med en procent under 2017. Statistiken över nyregistrerade företag ska alltid tolkas med viss försiktighet. Om en företagare väljer att dela upp sitt företag i olika bolag ökar nyföretagandet utan att någon ny verksamhet tillkommit. Men det finns ändå anledning att se allvarligt på årets mätning.

Visa hela inlägget
Kategori:


Analyser inom företagande

Swedbanks företagsekonomiska rapporter och analyser.

Stäng Skriv ut