Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Välkommen till Företagarekonomens blogg

Johan Kreicbergs

I min blogg skriver jag om aktuella företagarfrågor. Det rör sig om trender i näringslivet, omvärldshändelser och politiska beslut som kan påverka företagaren och företaget samt aktuell forskning. Jag kommer också bidra med konkreta råd och tips som kan förenkla livet som företagare.

Lite mer om Johan Kreicbergs

Johan Kreicbergs


Bestäm själv när du ska sluta jobba

2018-06-27 14:20 av Johan Kreicbergs

Idag publicerar vi en ny analys som visar att nära 40 procent av alla företagare över 65 år skulle vilja arbeta mindre eller pensionera sig helt om de hade ekonomiska möjligheter. Många skulle kunna undvika att hamna i denna situation genom att tidigt planera för sin pension.

Under de senaste 10 åren har antalet äldre företagare vuxit med nästan 60 procent. Det finns idag över 70 000 företagare mellan 65 och 74 år. För de flesta av dessa är företagandet ett frivilligt val som ger både stimulans och högre inkomster. Men för andra är företagandet än nödvändighet för att klara sig ekonomiskt. Företagare behöver ta ett större ansvar än anställda för sin pension. De företagare som själva vill bestämma när de ska sluta jobba bör tidigt fundera över ett antal punkter.
Ta ut lön från ditt företag.
Löneuttag upp till cirka 40 000 kronor per månad ger en högre statlig pension.
Starta ett kompletterande pensionssparande
De flesta anställda får tjänstepension från sina arbetsgivare. Inbetalningarna från arbetsgivarna uppgår till 4,5 procent på löner upp till cirka 39 000 kronor per månad. På lönedelar över denna nivå motsvarar inbetalningarna 30 procent. Om du som företagare vill ha en pension i nivå med anställda behöver du själv göra motsvarande avsättningar.
Ditt företag är en osäker pensionsförsäkring
Många företagare räknar med att kunna sälja sitt företag när de ska pensionera sig och tänker därför att de inte behöver pensionsspara i någon högre utsträckning. För en del fungerar detta. Men för andra visar det sig svårt att sälja företaget. Det är nästan omöjligt att till exempel som 40-åring försöka räkna ut vilket värde företaget kommer att ha 25-30 år framåt i tiden. Ny teknik och nya affärsmodeller förändrar snabbt förutsättningarna i olika branscher. Med digitalisering och artificiell intelligens kommer det inte att bli lättare att göra denna typ av prognoser. Därför är det viktigt att tidigt påbörja ett sparande som är reserverat för den framtida pensionen.
Hela analysen kan läsas här.
GPs artikel om ämnet kan läsas här.

Kategori:


Alltför många företagare utanför a-kassan

2018-06-27 14:19 av Johan Kreicbergs

Idag presenterar vi en ny analys över företagarnas trygghet vid arbetslöshet. Omkring hälften av företagarna är inte med i någon a-kassa. Att spara in på kostnaden för medlemskapet riskerar att bli kostsamt i längden.

Visa hela inlägget
Kategori:


Välkommet besked om utredning av företagarnas trygghetssystem

2018-06-21 9:41 av Johan Kreicbergs

I måndagens SvD kom beskedet att regeringen nu tillsätter en utredning om företagarnas trygghetssystem. Det är ett ytterst välkommet besked eftersom behovet av reformer inom området är stort.

Visa hela inlägget
Kategori:


Tryggare kan alla andra vara

2018-05-29 9:59 av Johan Kreicbergs

Idag presenterar vi en ny rapport om trygghetssystemen för företagare. Resultaten visar bland annat att över hälften av företagarna inte tror att de får tillräcklig kompensation vid föräldraledighet, arbetslöshet eller om de själva eller deras barn blir sjuka. Ytterligare 19 procent är tveksamma till om det ekonomiska stödet är tillräckligt.

Visa hela inlägget
Kategori:


Digitaliseringen skärper konkurrensen

2018-05-23 10:50 av Johan Kreicbergs

Idag presenterar vi en ny analys av hur småföretagens konkurrenssituation påverkats av digitaliseringen i form av e-handel, nya betalningslösningar, robotisering och delningstjänster. Helt klart är att den nya konkurrensen har en påverkan på småföretagens vardag redan idag. Samtidigt räknar inte företagen med att digitaliseringen ensidigt kommer leda till en utslagning av jobben.

Visa hela inlägget
Kategori:


Stordriftsfördelarna är borta – nu gäller det att bli störst

2018-05-21 13:30 av Johan Kreicbergs

Ny teknik håller på att radera ut traditionella stordriftsfördelar som lägre administrations- och inköpskostnader. Samtidigt har paradoxalt nog nätverksekonomin lett till att storleken på företagen verkar vara viktigare än någonsin för konkurrenskraften.

Visa hela inlägget
Kategori:


Inspiration och transpiration

2018-05-18 13:19 av Johan Kreicbergs

Det är fullständigt omöjligt att inte bli inspirerad av de cirka 800 ungdomar och 250 UF-företag som deltog i SM i Ung Företagsamhet 2018. Den entusiasm och det engagemang som gymnasieeleverna visade upp under de två dagarna på Stockholmsmässan bådar väldigt gott för framtiden.

Visa hela inlägget
Kategori:


Finansieringsproblem kan hämma tillväxten

2018-04-20 14:46 av Johan Kreicbergs

En färsk undersökning från Företagarna visade att drygt 50 procent av företagen upplevt att de haft svårt att hitta extern finansiering för investeringar under det senaste året. Därför är det allvarligt att Almis tillgängliga kapital för utlåning är i det närmaste uttömt och att regeringen inte tog chansen att tillföra nytt kapital i vårbudgeten.

Visa hela inlägget
Kategori:


Regeringen har lyssnat på kritiken mot bolagsskattereformen

2018-03-29 9:26 av Johan Kreicbergs

Under förra året presenterade regeringen en promemoria med ett förslag om att bolagsskattesatsen skulle sänkas till 20 procent samtidigt som företagens möjligheter till att göra avdrag för räntekostnader begränsades kraftigt. Förslaget var bland annat en följd av ett EU-direktiv som behövde införas i svensk lagstiftning. Många remissinstanser var kritiska till förslaget och menade att det riskerade att försämra företagens internationella konkurrenskraft. När lagrådsremissen lades fram förra veckan visade det sig att regeringen tagit till sig av kritiken och det nya förslaget innehåller flera förbättringar för företagen.

Visa hela inlägget
Kategori:


Ägarskiften lika viktigt som nyföretagande

2018-03-19 16:04 av Johan Kreicbergs

Idag intervjuas jag på DI.se om en analys som visar att de svenska företagarna är näst äldst i Europa. Mer än var sjunde företagare i Sverige är över 65 år, vilket kommer leda till rekordmånga ägarskiften under de närmaste åren. Hur dessa lyckas kommer vara ha stor betydelse för både arbetsmarknaden och servicenivån, särskilt i glesbygd. Ändå verkar det näringspolitiska intresset för ägar- och generationsskiftesfrågorna ha minskat under senare tid.

Visa hela inlägget
Kategori:


Analyser inom företagande

Swedbanks företagsekonomiska rapporter och analyser.

Stäng Skriv ut