Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Den här webbplatsen använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. En del av dessa kakor är tredjepartskakor. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att kakor används. Läs mer om kakor och hur du kan stänga av dem

Swedbank

Tävlingsvillkor Swedbank rivstart

1. När du skickar in ditt tävlingsbidrag till oss godkänner du dessa tävlingsvillkor.

2. Tävlingen anordnas av Swedbank AB (publ), 105 34 Stockholm.

3. Tävlingen är öppen för dig som vill komma igång med en ny affärside och starta ett företag eller vidareutveckla en affärsidé i ett befintligt företag med säte i Sverige. För att kunna delta i tävlingen ska du ha fyllt 18 år och vara bosatt i Sverige. Den tävlande måste också uppfylla kraven för att kunna bli kund i banken.

4. Affärsidén ska bidra till en positiv förändring i samhället.
Tävlingsjuryn utgår från följande kriterier för sina beslut:
a. Affärsidén löser ett problem
b. Affärsidén bidrar till en positiv förändring.
c. Affärsidén har potential att bygga ett lönsamt företag.

5. Anställda på Swedbank och sparbankerna, hel- och delägda dotterbolag, eller franchisetagare i Fastighetsbyrån får inte delta i tävlingen. Detsamma gäller för andra som arbetar med tävlingen, jurymedlemmar samt familjemedlemmar till juryn. Före detta anställd, t.ex. pensionerad anställd i banken äger rätt att delta i tävlingen.

6. Tävlingsanmälan kan endast göras via www.swedbank.se/rivstart och endast under perioden 1 juni – 31 augusti 2017.

7. Som tävlande intygar du/ditt företag att du innehar upphovsrätt och eventuella andra rättigheter som kan gälla för bidraget, inklusive uppladdade bilder och dess motiv. Du åtar dig att hålla Swedbank skadelöst om någon riktar krav mot Swedbank med anledning av bidraget.

8. Swedbank beaktar inga tävlingsbidrag som är ofullständiga eller inte är inlämnade inom tävlingsperioden. Vi förbehåller oss rätten att ta bort bidrag ur tävlingen, utan att i förväg meddela tävlanden. En sådan åtgärd kan följa på att bidraget bedöms vara olagligt, stötande eller på annat sätt etiskt eller moraliskt opassande eller strider mot någon av Swedbanks policys, eller vid misstänkt fusk.

9. När tävlingsperioden gått ut sker en screening av tävlingsbidragen där ett antal finalister väljs ut. Deltagarna som genomför screeningarbetet består av sakkunniga och experter från Swedbank, Stockholms Universitet, Chalmers och Nyföretagarcentrum med kompetens inom innovation, nyföretagande, miljö och hållbarhet, entreprenörskap och start-up/tech. Valet av finalister kan inte överklagas. Swedbank meddelar finalisterna att de går till final, genom de kontaktuppgifter som angetts i tävlingsformuläret senast den 8 september 2017. Namnen på finalisterna kommer även att publiceras på swedbank.se efter att de har utsetts.

10. De utvalda finlisterna kommer att bjudas in till en finalpitch för att beskriva sin affärsidé för tävlingsjuryn och svara på tävlingsjuryns frågor. Finalpitchen kommer äga rum 15 september på Swedbanks huvudkontor i Sundbyberg, Landsvägen 40 och deltagande i finalpitchen är en förutsättning för att kunna gå vidare i tävlingen.

11. Efter genomförda finalpitchar utser tävlingsjuryn upp till tio (10) vinnare bland finalisterna. Detta sker samma dag som finalpitchen äger rum. Vinnarna kommer att publiceras den 16 september 2017 på swedbank.se . Tävlingsjuryn består av: Birgitte Bonnesen - VD Swedbank (juryns ordförande), Jan Eliasson - Diplomat och f.d. utrikesminister, Johan Rockström - Chef Stockholm Resiliance Center, Mats Lundqvist - Föreståndare Chalmers, Caroline Walerud - Grundare Volumental, Ash Pournouri - Entreprenör och manager, Richard Båge - Entreprenör och investerare, Aurore Belfrage - Grundare Wrapp, Sara Wimmercranz - Grundare Backing Minds. Tävlingsjuryns beslut kan inte överklagas.

12. Vart och ett av de vinnande bidragen kommer att tilldelas följande priser:
a. 250 000 kronor i startbidrag. Vinstsumman ska användas i vinnarens näringsverksamhet och kan endast betalas ut till näringsidkare med f-skattsedel.
b. Deltagande i ett anpassat affärsutvecklingsprogram
c. Företagsrådgivning hos Swedbank
Vinst kan inte överlåtas eller bytas mot kontanter.

13. Vinsten kan vara skattepliktig och eventuell vinstskatt betalas av mottagaren av vinstsumman.

14. Varje vinnare i tävlingen förbinder sig att tillse att denne har ett konto i Swedbank AB som vinstsumman kan betalas ut till. Vinnarna förbinder sig också att tillse att de erhållit f-skattesedel innan startbidraget kan betalas ut.

15. Anställda hos Swedbank som administrerar och/eller utser finalister/vinnare hanterar inkomna tävlingsbidrag med full sekretess. Externa personer som hanterar screeningen eller bedömer finalister har tecknat en sekretessförbindelse avseende information som de får inom ramen för denna tävling.

16. Vinnaren ger Swedbank rätt att i sin kommunikation och marknadsföring publicera namn och bild på vinnaren samt en kortfattad beskrivning av affärsidén. Ingen ersättning kommer utgå till den aktuella vinnaren med anledning av sådan kommunikation eller marknadsföring.

Behandling av personuppgifter

Tävlingen Swedbank rivstart arrangeras av Swedbank AB och pågår mellan den 1 juni och 31 augusti 2017. Genom att du deltar i tävlingen samtycker du till att Swedbank AB behandlar dina personuppgifter med syfte att administrera och genomföra tävlingen. Swedbank AB, 105 34 Stockholm, är ansvarig för hanteringen av lämnade personuppgifter. Personuppgifterna kommer även att behandlas av samarbetspartnern Prudentia. Vid frågor angående hanteringen av personuppgifter eller om du vill rätta en uppgift som blivit fel kontakta Swedbank AB, Business Back Office, 105 32 Stockholm. Du kan även läsa mer på www.swedbank.se/om-swedbank/behandling-av-personuppgifter.

Tillbaka
Stäng Skriv ut