Konton

Konton i svenska kronor
Konto Kontonummer Valuta Tillgängligt belopp Visas i
Privatkonto 8888-8,44 444 444-4 SEK 3 502,36  Privat
Servicekonto 8888-8,999 999 999-9 SEK 9 110,60  Privat
Placeringskonto Företag 8999-9,333 555 777-9 SEK 613 350,00  Företag
Företagskonto 8999-9,444 555 666-7 SEK 285 500,00  Företag
Penningmarknadskonto 8999-9,999 888 777-6 SEK 594 341,11  Företag

Lån

Lån i svenska kronor
Konto Låne-/kontonummer Valuta Skuld/belopp Visas i
Spintablån² 8803-9,222 222 222-2 SEK -450 000,00  Privat
Privatlån 8888-8,555 555 555-5 SEK -75 000,00  Privat

Sparande/Placeringar

Sparkonton
Konto/Tjänst Konto-/depånummer Valuta Belopp/värde Visas i
e-sparkonto 8888-6,666 666 666-6 SEK 3 500,00  Privat
Framtidskonto 8111-2,33 333 333-4 SEK 50 000,00  Privat
Sparandekonto 8888-7,777 777 777-7 SEK 6 770,00  Privat
Depåkonto 8888-8,333 333 333-3  SEK 306,52  Privat
 
Fonder och värdepapper
Konto/Tjänst Konto-/depånummer Valuta Belopp/värde Visas i
FOND¹ 10 000 100-0  SEK 8 601,78  Privat
 

Gör så här

Här ser du en sammanställning av alla dina konton och lån, både privata och de som hör till företaget. Du kan ändra uppdelningen av konton och lån mellan privat och företag genom att klicka på Ändra. När du är inloggad i internetbanken kan du växla mellan din privata ekonomi och företagets ekonomi genom att klicka på Byt profil i den svarta menyraden längst upp till höger på sidan.

© Swedbank AB (publ)