Översikt

Mottagare Sortera på mottagare Betalarnummer  Status 
Demo Hem AB 1111111 Preliminärt
Demo Telefon AB 20190320 Godkänt
Demo Transport AB 20190320 Makulerad
 

Information

Autogiromedgivandets aktivering kan ändras. Statusen för varje medgivande visas i översikten med autogiromedgivanden.

Läs mer om vilka status ett medgivande kan ha.
© Swedbank AB (publ)