Översikt

 

Information

Autogiromedgivandets aktivering kan ändras. Statusen för varje medgivande visas i översikten med autogiromedgivanden.

Läs mer om vilka status ett medgivande kan ha.
© Swedbank AB (publ)