Steg 1  |  2  |  3

* Obligatoriska uppgifter
Konto för betalning*
Konto för bankens pris*

Mottagare*

Lägg till ny mottagare

Betalningsuppgifter

Belopp*  
Mottagande banks kostnad betalas av *  
 
 

Påminnelser

Avvisade ärenden
Datum Mottagare   Belopp
07-10-15 STATENS I… NOK 1 600,00

Information

Steg 1 Ange konto för betalning, mottagare och betalningsuppgifter

Utifrån de uppgifter du anger väljer banken den mest förmånliga betalningstypen med hänsyn till priset. Konto för betalning kan vara ett konto i SEK eller ett konto med samma valutakod som betalningen.


Steg 2 Ange meddelande

Steg 3 Kontrollera uppgifter

Information

Valuta och belopp
Läs mer 
Prioritet
Läs mer 
Betalningsdatum
Läs mer 
Mottagande banks kostnad
Läs mer 

Mottagande banks kostnad

Om du väljer att som avsändare betala den mottagande bankens kostnad så kan din betalning aldrig bli en Europabetalning och därmed blir din kostnad för betalningen högre. För lägsta möjliga kostnad väljer du därför alltid att den mottagande bankens kosnad ska betalas av mottagaren.


Stopptider

Om du vill att din betalning ska skickas iväg samma dag som du registrerar den så måste den vara gjord på en helgfri vardag. Betalningen måste även vara godkänd innan ett bestämt klockslag. Klockslaget kan variera beroende på om prioritet normal eller urgent väljs men även utifrån vilken valuta som ska skickas. Är klockslaget passerat eller om du registrerar betalningen på en helgdag så behandlar banken betalningen nästföljande halgfri vardag.

© Swedbank AB (publ)