Betalningsmottagare

Mottagare Sortera mottagare i bokstavsordning, stigande eller fallande. Bankgiro/PlusGiro  Senast använd  Ta bort
Demo Hem AB Bankgiro     5555-8888 12-05-03  
Demo Telefon AB Bankgiro     999-7777  
 

Information

Datum för senast använd
Datumuppgiften för senast använd visar när du senast registrerade en betalning till mottagaren.
Om datumuppgift saknas innebär det att du inte har registrerat någon betalning till mottagaren senare än juni 2012.

© Swedbank AB (publ)