* Obligatoriska uppgifter

 

Betalningsuppgifter

Övriga uppgifter

 

Betalningslista

Datum Mottagare   Belopp
2012-05-31 Demo Telefon AB   555,00
Summa 555,00

Information

Omgående betalning
Om du lämnar fältet förfallodatum blankt och godkänner betalningen före kl 10.00 en vardag (bankdag) når betalning mottagaren samma dag. Godkänner du betalningen efter kl 10.00 en vardag (bankdag) når betalningen mottagaren nästa vardag. Omgående betalning kan inte ändras.

Betalning med förfallodatum
Förfallodatum måste vara två dagar framåt i tiden. När du anger förfallodatum når pengarna mottagaren på förfallodatum och uttaget sker från kontot bankdagen före förfallodatum. Om förfallodatum infaller en lördag eller helgdag når pengarna mottagaren vardagen (bankdagen) före förfallodatum och uttaget från kontot görs vardagen dessförinnan.

Betalning med förfallodatum kan du ändra eller ta bort fram till uttagsdatum.

Avvisad betalning
Om du inte har pengar på ditt konto när betalningen ska dras (på uttagsdagen) kommer betalningen att avvisas. För att betala en avvisad betalning behöver du godkänna den igen. Klicka på den avvisade betalningen, ändra datum och godkänn den på nytt.

© Swedbank AB (publ)