Fond 10 000 100-0

Fördelning  
  Räntor 75%
  Aktier 25%
  Alternativa placeringar 0%
Fördelning över sparandet kan endast visas för positiva värden. I diagrammet visas blandplaceringar fördelat på räntor, aktier och alternativa placeringar.
 
Tillgångar
Tillgångstyp Värde Förändr.%
Ränteplaceringar  13 753,31  -3,76 
Blandplaceringar  13 373,63  13,81 
Aktieplaceringar  0,00  0,00 
Alternativa placeringar  0,00  0,00 
Summa  27 126,94  4,17 

Ränteplaceringar

Räntefond Andelar Kurs Ansk.värde Värde Förändr. Kr Förändr.%      
Penningmarknadsfond 139,2740 98,75 14 290,24 13 753,31 -536,93 -3,76 Köp Byt Sälj
Summa     14 290,24 13 753,31 -536,93 -3,76      

Blandplaceringar

Blandfond Andelar Kurs Ansk.värde Värde Förändr. Kr Förändr.%      
Access Balanserad 106,2918 125,82 11 750,43 13 373,63 1 623,20 13,81 Köp Byt Sälj
Summa     11 750,43 13 373,63 1 623,20 13,81      

Regelbundet sparande

Överföringsdatum Från konto Till fond Periodicitet Belopp
09-12-26  8888-8,44 444 444-4 Access Balanserad Månadsvis  500,00
09-12-28  8888-8,999 999 999-9 Penningmarknadsfond Månadsvis  200,00

 

Information

Här visas ditt innehav i fonder. Du kan enkelt köpa, sälja eller byta svenska och utländska fonder från många olika fondbolag.
Fördelning visar hur fondinnehavet i procent är placerat i räntor, aktier och alternativa placeringar. Tillgångar visar fondinnehavets värde och värdeförändring.
Uppdatering fondinnehavet
Fondinnehavet för Swedbank Roburs fonder uppdateras normalt en gång per dygn, tidigast efter klockan 19.30 på vardagar (bankdagar). Accessfonderna uppdateras tidigast nästa vardag (bankdag).
För externa fonder uppdateras fondinnehavet tidigast när Swedbank fått aktuell handelskurs från respektive fondbolag, vilket normalt sker varje dag.
Swedbanks fonder
Översikten är framställd i informationssyfte och inte avsedd att vara rådgivande.
© Swedbank AB (publ)