Steg  1 |  2 |  3 |  4 |  5

Lägg upp ett individuellt pensionssparande

Individuellt pensionssparande är ett enkelt, flexibelt och skattemässigt fördelaktigt sätt att spara till pensionen. Sparandet innehåller inga försäkringsmoment.

Du bestämmer själv hur mycket du vill spara inom ditt individuella pensionssparande, IP. Vid sparande i fonder kan du välja mellan en och fem olika fonder. Du kan även spara i aktier, privatobligationer, SPAX eller på bankkonto inom ramen för ditt IP. Kontakta ditt lokala bankkontor om du vill spara i värdepapper.

Utbetalningarna börjar när kontohavaren fyllt 65 år och pågår i tio år om inget annat meddelas banken. Utbetalning får tidigast ske från 55 års ålder och måste normalt fördelas över minst fem år.

 
 

Gör så här

Steg 1 Information och villkor

Läs information och villkor om Individuellt pensionssparande

 

Steg 2 Person- och sparuppgifter

 

Steg 3 Förmånstagare

 

Steg 4 Fonder och belopp

 

Steg 5 Kontrollera, godkänn och skicka

 

Information

Din beställning kommer att skickas till handläggare. Du får besked på din startsida inom några dagar om att tjänsten är klar att använda.

Nya beställningar av Individuellt pensionssparande går inte att göra efter det att utbetalningarna påbörjats.

Risker och möjligheter

Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida utveckling eller avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Kontakta oss

Vill du ha mer information om hur man använder Internetbanken? Ring kundtjänst:
Telefon 0771-97 75 12
Telefon från utlandet +46-771-97 75 12

Skicka meddelande till Swedbank

Adresslista Swedbank

© Swedbank AB (publ)