Välj kort

Här nedan väljer du vilket kort du vill ansluta till tjänsten eller ändra uppgifter för. Under rubriken Information på höger sida finns länkar som du kan klicka på om du vill ha ytterligare information om tjänsten innan du ansluter ditt kort.

Den hälsningsfras du väljer ska vara mellan 10 och 30 tecken lång.

Det lösenord du väljer ska bestå av mellan åtta (8) och femton (15) tecken varav minst två (2) siffror och två (2) bokstäver. Lösenordet får inte vara samma som hälsningsfrasen. Vi rekommenderar dig att välja ett annat lösenord än det du eventuellt använder vid inloggning till internetbanken med personlig kod.

* Obligatoriska uppgifter

Välj kort*

Bankkort Mastercard,  4444 5555 6666 7777

 
 

Information

Verified by Visa och MasterCard Securecode är en lösning som används för att genomföra säkrare korttransaktioner via internet. Har du ett Visa-kort ansluts ditt kort till Verified by Visa och har du ett MasterCard ansluts ditt kort till MasterCard SecureCode. Två olika namn för samma lösning.


Länkar:

Läs mer om tjänsten

Frågor och svar

Villkor för tjänsten - bankkort

Villkor för tjänsten - betal- och kreditkort


Hälsningsfras och lösenord


På denna sida väljer du den hälsningsfras och det lösenord som du vill ha. Efter det att du anslutit ditt kort till tjänsten kommer du, i de butiker som är anslutna till tjänsten, uppmanas att ange ditt lösenord i samband med betalning med kort. För att du ska känna dig trygg när du anger detta lösenord kommer din personliga hälsningsfras att visas på den sida där lösenordet ska anges. Denna hälsningsfras är det bara du och banken som känner till.

Om du handlar i en butik som ännu inte är ansluten till denna tjänst kommer du inte uppmanas att ange något lösenord i samband med kortbetalning.


Byte av lösenord


Om du besöker denna sida för att du t ex glömt eller spärrat ditt lösenord och behöver byta till ett nytt, måste du även ange hälsningsfras på nytt. Du kan välja samma hälsningsfras som du tidigare använt.

© Swedbank AB (publ)