Inställningar

Anpassa format

Anpassa formatet, till exempel storlek på texter och rubriker i internetbanken, så att det blir som du vill ha det.
Till inställning 

Kontaktuppgifter

Fyll i dina kontaktuppgifter en gång för alla. Uppgifterna återanvänds automatiskt när nya formulär ska fyllas i.
Till inställning 

Erbjudanden

Välj om du vill ta del av intressanta erbjudanden och information om olika tjänster och händelser via internetbanken.
Till inställning 

 

Favoriter

Lägg upp de sidor du använder ofta som Favoriter i huvudnavigeringen så går det snabbare att hitta dem.
Till inställning 

Snabbsaldo

Visa och hantera registrerade snabbsaldoprenumerationer för mobila enheter.
Till inställning 

 
© Swedbank AB (publ)