Förval

Distributionssätt Elektroniskt

Undantag från förval

Det finns registrerade undantag.
 

Information

Du kan få dokument från banken elektroniskt via internetbanken eller hemskickade per post. Elektronisk distribution är förvalt men du kan ändra på det. Du väljer om ändringen ska gälla alla dokument, typer av dokument eller enskilt dokument.

När ett nytt dokument blir tillgängligt elektroniskt får du information om detta. Gör du då ingen ändring av distributionssätt skickar banken dokumentet elektroniskt.

© Swedbank AB (publ)