Steg 1 |  2 |  3

Telefonbanken

Om du redan är ansluten till telefonbanken men har glömt din kod eller vill byta kod kan du aktivera en ny.
Läs mer om vad du kan få hjälp med hos telefonbanken här:
Självbetjäningstjänster
Personlig service

Välj tjänst

Markera rutan nedan för att aktivera en ny kod.
 
 

Gör så här

Steg 1 Information
Läs information om telefonbanken och välj tjänst.

Steg 2 Godkänn med säkerhetsdosa

Steg 3 Bekräftelse

Information

© Swedbank AB (publ)