Steg  1 |  2

Köpa SPAX

Swedbanks SPAX är en obligation där avkastningen är knuten till en eller flera marknader, till exempel aktie-, ränte- eller valutamarknaden. Du får tillbaka hundra procent av det nominella beloppet vid löptidens slut men har även möjlighet att få avkastning på din placering om underliggande marknad utvecklas gynnsamt.

Aktuella erbjudanden

SPAX Löptid Teckningskurs Återbetalningsdag Lägsta teckningsbelopp Köps därefter i poster om
HSB Bospar 4 år 110 % 2012-05-30 5500 kr 1000 kr
Asien 1 år 100 % 2010-12-15 5000 kr 1000 kr
Blandportfölj 2 år 100 % 2010-10-20 5000 kr 1000 kr
Emerging Markets 2 år 100 % 2010-03-10 5000 kr 1000 kr
FSPA FSPOJP14 AIO 290B 20090930 4 år 100 % 2009-09-30 5000 kr 1000 kr
FSPA FSPOJP14 AIO 290B 20090930 5 år 100 % 2009-09-30 5000 kr 1000 kr
FSPA FSPOKG37 AIO 291 051012 100 % 2005-10-12 5000 kr 1000 kr
FSPA FSPOKG37 AIO 291 051012 1 år 100 % 2005-10-12 10000 kr 1000 kr
FSPA FSPOKON4 AIO 284C 090930 4 år 110 % 2009-09-30 5500 kr 1000 kr
FSPA FSPOKON4 AIO 284C 090930 5 år 110 % 2009-09-30 5500 kr 1000 kr
FSPA IKAROS 040325 OMX 0 år 100 % 2004-01-11 10000 kr 1000 kr
FSPA TURBOBEVIS 060807 TUB NR 2 1 år 100 % 2006-08-07 10000 kr 1000 kr
FSPOEU44 AIO 320F 080220 2 år 100 % 2008-02-20 5000 kr 1000 kr
Guldstrategi MAX 3 år 105 % 2014-01-28 5250 kr 1000 kr
HSB Bospar 100 % 2009-01-01 5000 kr 1000 kr
FSPA KUP.BEVIS 041117 H&M, KUB 6 0 år 100 % 2004-12-30 10000 kr 1000 kr
FSPA KUP.BEVIS 041117 H&M, KUB 6 1 år 100 % 2004-12-30 10000 kr 1000 kr
Kina MAX 2 år 110 % 2010-06-02 5500 kr 1000 kr
Kina Tillväxt MAX 2 år 110 % 2010-06-02 5500 kr 1000 kr
Kinesisk växtkraft BAS 3 år 100 % 2014-01-28 5000 kr 1000 kr
PoppisSuperSpaxenmax 100 % 2007-10-28 1000 kr 5000 kr
PoppisSuperSpaxenmax 110 % 2007-10-28 1100 kr 1000 kr
På Räls MAX 5 år 110 % 2013-05-29 5500 kr 1000 kr
FSPA G-BLUE MARLIN 050307 244 1 år 100 % 2005-02-06 10000 kr 1000 kr
FSPA GIANT IKAROS 050921 289 1 år 105 % 2005-09-21 10500 kr 1000 kr
FSPA INDOB 0% 070328 GLOBTOP 208A 100 % 2004-01-20 5000 kr 1000 kr
FSPA INDOB 0% 070328 GLOBTOP 208B 3 år 110 % 2007-04-28 5500 kr 1000 kr
FSPA INDOBL 2% 061227 199 HUMANI2 3 år 100 % 2006-12-27 5000 kr 1000 kr
FSPA IND.OB 0% 060621 179C HIXGAR 3 år 100 % 2006-07-21 5000 kr 1000 kr
FSPA INDOB 0% 060621 179A HIXSPAX 3 år 100 % 2006-07-21 5000 kr 1000 kr
<FSPA IKAROS 050921 288 1 år 100 % 2005-09-21 10000 kr 1000 kr
FSPA INDOB 0% 051130 177A KINSPAX 2 år 100 % 2005-11-30 5000 kr 1000 kr
FSPA IND.OB 0% 051130 177B KINMAX 2 år 110 % 2005-11-30 5500 kr 1000 kr
FSPA IO 090930 TOP20 SPAX 284B 6 år 100 % 2010-09-30 5000 kr 1000 kr
<FSPA IND.OBL 0% 050914 170 SV-SPX 1 år 100 % 2005-09-14 5000 kr 1000 kr
FSPA IND.OBL 0% 050914 170 SV-SPX 1 år 110 % 2005-09-14 5500 kr 1000 kr
FSPA IND.OBL 0% 050914 170 SV-SPX 1 år 100 % 2005-09-14 5000 kr 1000 kr
FSPA IND.OBL 0% 050914 170 SV-SPX 2 år 100 % 2005-09-14 5000 kr 1000 kr
FSPA IND.OBL 0% 050914 170 SV-SPX 2 år 100 % 2005-09-14 5000 kr 1000 kr
Stege BAS 0 år 100 % 2010-03-03 5000 kr 1000 kr
Stora värdebolag BAS 4 år 100 % 2015-01-27 5000 kr 1000 kr
Stora värdebolag MAX 4 år 110 % 2015-01-27 5500 kr 1000 kr
   
Belopp*
Telefon*

* Obligatoriska uppgifter

Courtage 1,5% på likvidbeloppen, minst 150kr.


 
 

Gör så här

Steg 1. Information, val av SPAX

Läs informationen om SPAX. Ange nominellt belopp att köpa. Fyll i telefonnummer. Klicka på "Köp". Du kan köpa en SPAX i taget. Vill du köpa fler kan du göra detta efter steg 2.

 

Steg 2. Kontrollera och godkänn

 

© Swedbank AB (publ)