Uppdatera sidan
Kontakta oss
Visa information

VP-tjänst Aktiv 417417100647

Fördelning Tillgångar
    Värde Andel%
  Aktier och övriga aktierelaterade placeringar  9 212 332,46 88,60%
  SPAX  0,00 0,00%
  Räntebärande placeringar  1 059 228,37 10,19%
  Kassa  125 605,10 1,21%
  Summa 10 397 165,93  
Visa information

Uppgifter om konto och likvider

Likvidkonto Valuta Saldo Preliminära likvider Köpkraft
8327-9,903 824 909-1 SEK 1 014 377,10 -888 772,00 123 778,11
Visa information

Aktier och övriga aktierelaterade placeringar

    Namn   Idag Antal Inköpskurs Aktuell kurs Sedan köp Analys
AarhusKarlshamn 0,50% 900 49,43 SEK 303,00 SEK 512,97%  
DTG SWEDEN TECKN.RÄTTER 2008 - 1 666 0,00 SEK 0,00 SEK 0,00%  
Ericsson B
*Varav spärrade 1 000
0,70% 18 875* 48,35 SEK 78,20 SEK 61,72%  
Peab B 0,06% 4 200 35,71 SEK 34,23 SEK -4,16%  
KÖPOPT ERICB 140117 120 - -10 -10,00 SEK 0,00 SEK 0,00%  
Swedbank A -0,78% 6 039 38,62 SEK 153,20 SEK 296,74%  
Swedish Match 0,09% 3 048 17,99 SEK 225,50 SEK 1 153,47%  
Visa information

SPAX

    Namn Idag Belopp Inköpskurs Aktuell kurs Sedan köp
SPAX Europa Trygg. PLUS AIO 548B - 4 000,00 150,78% 0,00% 0,00%
Visa information

Räntebärande placeringar

    Namn Idag Ant./Belopp Inköpskurs Aktuell kurs Sedan köp
SVENSKA STATEN 3% 160712 NR 1050 - 1 000 000,00 3,62 % 105,57 % 2 817,89%
Visa information

Totalt värdepappersinnehav

  Ansk. värde Marknadsvärde Förändr.(+/-) Sedan köp
Aktier och övriga aktierelaterade placeringar (SEK) 8 177 349,43 9 212 332,46 1 034 983,03 12,66%
SPAX (SEK) 6 031,18 0,00 -6 031,18 -100,00%
Räntebärande placeringar (SEK) 130 646,35 1 059 228,37 928 582,02 710,76%
Summa värdepappersinnehav (SEK) 8 314 026,95 10 271 560,83 1 957 533,87 23,54%

Värdepapperstjänsten


I diagrammet visas fördelningen mellan aktier, SPAX, räntebärande och kassa. I tabellen finns motsvarande värden i SEK. I summan Kassa ingår saldot på kontot efter justering av preliminära likvider. I undantagsfall kan en tillgång visa ett negativt värde, då ingår det negativa värdet i beräkning av totalsumman i SEK i tabellen. Däremot ingår det inte i beräkning av den procentuella fördelningen och inte heller i diagrammet till vänster, då tillgången i dessa fall anges till värde noll.

Vid värdering i SEK av tillgångar i utländsk valuta beräknas värdet med en aktuell marknadskurs.

Kurser uppdateras i realtid när du klickar på Uppdatera-symbolen.

Konto och likvider


Här visas aktuellt värde i SEK (eller annan lokal valuta om du har valutakonto). Mer detaljerad information om krediter och limiter finns under fliken Konto och likvider.

Aktier och övriga aktierelaterade placeringar


Här visas innehavet av aktierelaterade värdepapper (aktier, teckningsrätter, warranter, optioner och ETF). Ytterligare information om innehavet finns under fliken "Detaljerat".

En summering av alla värdepapper som visas under denna rubrik finns längre ned på sidan.

Inköpskurs (inklusive courtage) och aktuell kurs visas i lokal valuta.

Du kan ta del av mer information om värdepapperet i allmänhet genom att klicka på värdepappersnamnet.

SPAX


Här visas innehavet i SPAX. Ytterligare information om innehavet finns under fliken "Detaljerat". En summering av alla värdepapper som visas under denna rubrik finns längre ned på sidan.

Du kan ta del av mer information om värdepapperet i allmänhet genom att klicka på värdepappersnamnet.

Räntebärande placeringar


Här visas innehavet av räntebärande placeringar. Ytterligare information om innehavet finns under fliken "Detaljerat". En summering av alla värdepapper som visas under denna rubrik finns längre ned på sidan.

Du kan ta del av mer information om värdepapperet i allmänhet genom att klicka på värdepappersnamnet.

Totalt värdepappersinnehav


Här visas en summering av de värdepapper som visas i avsnitten ovan. Alla värden beräknas i SEK. Förändringen (från anskaffning) visas både i SEK och procent.
 

Sök och Lägg order


Skriv in minst två bokstäver eller tecken och klicka på Sök-knappen.

Du kommer till sidan Kurser och nyheter där du kan köpa, sälja eller se mer information om valt värdepapper.

Börsen idag


Här visas den procentuella förändringen för index sedan senaste börsdag. Klicka på indexnamnet för att se diagram eller mer detaljerad information om valt index. Klicka på länken "Fler index" för att få information om fler index.

Händelser


Aktiva order
Här visas aktiva order för denna värdepapperstjänst. I summan ingår både köp- och säljorder för värdepapper, tecknade SPAX-order och lagda Trigger Stop Loss.

Avslut
Här visas antal order som gått till avslut under dagen.

Informationsbrev
Här visas det antal informationsbrev som du ännu inte läst. Klicka på länken med antalet (t ex "2 nya") för att läsa breven. Även om du inte har några nya brev kan du klicka på länken (inga nya) för att se de lästa informationsbreven.
© Swedbank AB (publ)  Ansvarsbegränsning för informationen m m