Hoppa till textinnehållet

2020-03-20 16:32

Swedbank flyttar fram årsstämman

Med anledning av den senaste tidens utveckling med spridningen av coronaviruset har Swedbanks styrelse idag beslutat att flytta årsstämman till en senare tidpunkt. Genom detta bidrar banken till att minska risken för ytterligare smittspridning i samhället. Årsstämman var tidigare planerad att hållas den 26 mars. Hittills har 598 aktieägare anmält sig till stämman.   

I det exceptionella läge som råder har Swedbank en viktig roll – att finnas där för sina kunder samt stötta den ekonomiska aktiviteten i samhället. Det kommer Swedbank att göra då banken har en stark finansiell ställning, både ur likviditets- och kapitalperspektiv. Swedbanks styrelse kommer att följa utvecklingen noggrant och därefter utvärdera förslaget till utdelning för 2019.

- Den stora osäkerhet som råder kring spridningen av coronaviruset och dess effekter gör att styrelsen anser att det bästa att göra i situationen är att senarelägga årsstämman. Vi kommer nu att fokusera på att hjälpa våra kunder i en mycket utmanande tid, så att vi tillsammans kan ta oss genom detta på bästa möjliga sätt, säger Swedbanks styrelseordförande Göran Persson.

Swedbank kommer att hålla årsstämma senast den 30 juni.

Kontakt:
Gregori Karamouzis, Chef Investor Relations, Swedbank, tel +46 (0)72 740 63 68
Unni Jerndal, Presschef, Swedbank tel +46 (0)73 092 11 80

 

Swedbank AB (publ) ska offentliggöra denna information enligt Marknadsmissbruksförordningen (EU) nr 596/2014, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument och Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 mars 2020, 16:32