Att förebygga och förhindra penningtvätt är en av våra viktigaste frågor

Vi ser med största allvar på de uppgifter som Uppdrag granskning har presenterat. Vi har därför gett en extern utredare ett brett mandat att självständigt analysera de uppgifter som förekommit i programmet Uppdrag granskning i Sveriges Television. Den externa utredaren har också möjlighet att begära kompletterande material från Swedbank om de finner det relevant för deras utredning.

Under de senaste veckorna har företrädare för Swedbank, däribland vd Birgitte Bonnesen, gjort flertalet intervjuer för att svara på allmänhetens frågor. En telefonkonferens har också hållits med investerare, analytiker och media. I intervjuerna understryks att vi agerar när vi får signaler på någon misstänkt aktivitet.

Penningtvätt - vår branschs största utmaning

Penningtvätt är vår branschs största utmaning. För att upptäcka och förhindra penningtvätt krävs fortsatt samarbete mellan banker, myndigheter, polisen och andra aktörer i branschen. Som kund i Swedbank kan du vara trygg i att vi alltid agerar på de varningssignaler vi får, och att vi alltid anmäler till Finanspolisen när så krävs. Vi har nolltolerans mot penningtvätt på alla fyra hemmamarknader.

Så arbetar vi för att förhindra penningtvätt

Det är ett ständigt pågående arbete att förebygga och förhindra penningtvätt. För att vi ska kunna ta in en ny kund krävs en så kallad ”kundkännedomsanalys”. Vi analyserar då till exempel vem som står bakom företaget och vilken koppling som finns till landet där vi verkar. Vi monitorerar miljontals transaktioner dagligen för att hitta så kallade ”riskindikatorer” och avvikande beteenden. Om vi får varningssignaler så gör vi en analys. Om vi då kommer fram till att det finns anledning att misstänka penningtvätt gör vi en anmälan till Finanspolisen. Det är sedan Finanspolisen som avgör om penningtvätt har förekommit. Vi har dessutom själva möjligheter att agera genom att begränsa banktjänsterna för kunden, eller inleda en process för att avsluta kundens banktjänster.

Vi ser med största allvar på de uppgifter som Uppdrag granskning har presenterat

Vi är alla berörda av Uppdrag gransknings reportage. Alla turer kopplade till Magnitskyfallet är fruktansvärda. Vi förstår hur delar av informationen i programmet kan uppfattas. Det förändrar dock inte det faktum att vi agerar på varningssignaler. När, hur och vilka aktiviteter som anmälts får vi inte svara på, på grund av meddelandeförbud och banksekretess. Banksekretessen förhindrar oss också att kommentera enskilda kundfall.

- Jag känner inte igen mig i bilden som SVT målar upp av banken. Vi ser oerhört allvarligt på misstänkt penningtvätt och avsätter stora resurser för att arbeta med dessa viktiga frågor. Vi utreder de uppgifter som förekommit i media och vi samarbetar med berörda myndigheter. Vi på Swedbank är mycket angelägna om att fortsätta arbetet för att upptäcka och förhindra penningtvätt så att alla våra kunder ska kunna känna sig trygga, säger Birgitte Bonnesen, vd och koncernchef för Swedbank.

Siffran på 95 miljarder kronor som Uppdrag granskning hänvisar till är den totala siffran på alla transaktioner som gått mellan Danske Bank och Swedbank mellan 2007 och 2015 som framkommit när vi valt ut ett antal riskindikatorer. Det är alltså inte en siffra på ”misstänkta kunders transaktioner” som Uppdrag granskning hävdar. Däremot är det den gruppen kunder, totalt cirka 2 000 till antalet, som Swedbank sedan gjorde en fördjupad analys av. Detta ska sättas i relation till de 3,3 miljoner privat- och 300 000 företagskunder Swedbank totalt har i Baltikum.

Pressmeddelanden

2019-03-22: Statusrapport från Forensic Risk Alliance
2019-03-15: Kommentar till uppgifter i media
2019-02-26: Swedbank anlitar Forensic Risk Alliance (FRA) som extern utredare
2019-02-20: Kommentar till Uppdrag granskning

Mer information

Se vår årsredovisning för 2018 (exempelvis sidorna 15-16)
Så arbetar vi mot penningtvätt