Hoppa till textinnehållet

Hej, vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor. 

Ställ din fråga här

Sparbanksstiftelser med ägarandel i Swedbank

Anslag och specifika kriterier för respektive stiftelse

Stiftelse Projektstöd 2018 (SEK) Specifika områden för samhällsengagemang Mer info
Sparbanksstiftelsen Alfa VD: Stig-Göran Dennisson 5 060 000
Egna projekt för utbildning i privatekonomi, kunskap om digitalisering och entreprenörskap för unga inkl Ung Företagsamhet. Satsningar för lokal tillväxt och lokal identitet inom näringsliv, kultur och utbildning. sparbanksstiftelsenalfa.se
Sparbanksstiftelsen Dalarna ordf: Kjell Grundström 1 200 000 Daladagen, Dalastipendiet (privat, företag/organisation/ förening), Ung ekonomi, Ung Företagsamhet Dalarna, Näringslivsdag samt lokala aktiviteter i samarbete med Swedbank.
sparbanksstiftelsendalarna.se
Sparbanksstiftelsen Första VT: Ulla Kronander Borg 200 000 Ung ekonomi i samarbete med Swedbank i Stockholm och Göteborg, samt Järvaveckan i Stockholm. sparbanksstiftelsenforsta.se
Sparbanksstiftelsen Jämtlands län VT: Sören Bäckström 1 227 700 Lokala potter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Nyföretagarcentrum, kultur. Fördelning: Näringsliv 43 %, idrott 23%, kultur 25%, utbildning 9% sparbanksstiftelsenjamtlandslan.se
Sparbanksstiftelsen Kronan VT: Lars Ekman 8 200 000 Ung ekonomi, Ung Företagsamhet, Lokal pott, Kronanlånet, Näringslivsdagar tillsammans med Swedbank,  Smålandsidrotten, Stipendier till högskolor/universitet sparbanksstiftelsenkronan.se
Sparbanksstiftelsen Norrbotten VT: Ingrid Söderberg 460 000 Ung företagsamhet - grundskola och gymnasieskola. Nyföretagarcentrum. Näringslivsträffar. Regionala satsningar inom digitalisering. Kultur och idrott. sparbanksstiftelsennorrbotten.se
Sparbanksstiftelsen Norrland VD: Maria Hedblom 2 503 000 Konstnärsstipendium, Stipendier till ungdomar inom skididrott, Stipendier Ung Ideella Krafter, Ung Företagsamhet, Ung ekonomi, Lokala potter, Tillväxtdagar samt regionala satsningar inom näringslivet. sparbanksstiftelsennorrland.se
Sparbanksstiftelsen Nya VD: Peter Almroth 3 915 000 Fokus på ungas ekonomi, ungas entreprenörskap samt lokal utveckling som stärker lokalt näringsliv och arbetsmarknad. Även bidrag till ungas jobb, ungas kultur samt insatser som stärker och profilerar den lokala identiteten. sparbanksstiftelsennya.se
Sparbanksstiftelsen Skåne VD: Sanne Mårtensson 7 750 000 Lokal pott för samhällsengagemang. Ung ekonomi och Ung Företagsamhet. Stipendier inom universitet, högskola, idrottsledare och kultur. Regionala satsningar inom näringsliv, kultur, idrott, utbildning och forskning sparbanksstiftelsensskane.se
Sparbanksstiftelsen Söderhamn VT: Sara Åhnstrand 4 298 000 Lokalt stöd till projekt inom Idrott, Kultur, Näringsliv & Utbildning. Projekt inom ekonomi såsom Ung ekonomi, UF, Veckopengskolan mm sparbanksstiftelsensoderhamn.se
Sparbanksstiftelsen Upland VT: Anders Eriksson 400 000 UF , Framtidskoll, entreprenörskap Uppsala Universitet och familjedagar vid Swedbankskontor. sparbanksstiftelsenupland.se
Sparbanksstiftelsen Väst VT: Kestin Thunholm 727 500 Lokal pott för stöd inom Idrott, Kultur, Näringsliv, Utbildning och Forskning. Projekt, Ung Företagsamhet i Fyrbodal, stipendier inom högskolan Väst för elevernas internationalisering, idrottsstipendier till en manlig och en kvinnlig ung idrottare. sparbanksstiftelsenvast.se