Vi är en digital bank med fysiska mötesplatser som erbjuder tjänster och rådgivning utifrån våra kunders behov. Vårt syfte är att göra det möjligt för människor och företag att skapa en bättre framtid vilket stödjer vår vision om ett finansiellt sunt och hållbart samhälle, med bibehållen kostnadseffektivitet och sund riskhantering. Vårt starka engagemang för hållbarhet och samhället genomsyrar vår strategi och allt vi gör inom Swedbank. 

Som ledande bank är vi en betydelsefull del av det finansiella kretsloppet. Vi spelar en viktig roll i de lokala samhällen där vi verkar. Genom att ta hänsyn till miljörelaterade och sociala risker i verksamheten bidrar vi till mer hållbara företag och samhällen. Vår hållbarhetsstrategi bygger på att integrera hållbarhet i våra processer - i finansierings- och investeringsbeslut, vid inköp samt i våra betalningsflöden.

Vårt starka samhällsengagemang är en del av vårt arv med rötter i den svenska sparbanksrörelsen, jordbrukskassorna och Hansabank i Baltikum. Vi fokuserar på initiativ kring utbildning, entreprenörskap och innovationer.

Läs mer om oss på Swedbank.com, på svenska eller engelska.

Swedbanks koncernwebb (swedbank.com)

Swedbank's corporate website (swedbank.com, in English)