Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Vi svarar på dina frågor

Öppet alla dagar dygnet runt

Kontakta oss på Facebook

Kundcenter Privat

0771-22 11 22

Kundcenter Företag

0771-33 44 33

Spärrservice

08-411 10 11

Vd och koncernledning

Vd tillika koncernchef ansvarar för den löpande förvaltningen av Swedbank i enlighet med externa regelverk och inom de ramar som styrelsen fastlagt. Vd representerar banken externt i olika angelägenheter och leder arbetet i koncernledningen samt fattar beslut efter samråd med dess ledamöter.

Koncernledningen består av:

 • Swedbanks vd och koncernchef
 • CFO, Koncernfinanschefen
 • CRO, Koncernriskchefen
 • CCO, Chefen för Compliancefunktionen
 • CIO, Chefen för IT
 • Koncernkreditchefen
 • Koncernstrategichefen
 • Chefen för Baltisk bankrörelse
 • Båda cheferna för Stora företag och institutioner
 • Chefen för Stora företag
 • Chefen för Svensk bankverksamhet
 • Chefen för Group Savings
 • Chefen för Group Lending & Payments
 • Chefen för Digital Banking
 • Koncernstrategichefen Digital Banking
 • Chefen för Customer Value Management

Koncernledning sammanträder normalt en gång per månad.

Vd har också ett forum för högre chefer (Senior Management Forum, SMF), vilket är ett diskussionsforum som ska säkerställa implementering och koordinering av strategiskt viktiga frågor i koncernen. Vd utvärderar sammansättningen i SMF med hänsyn tagen till en lämplig kombination av kompetens och erfarenhet. Vanligtvis ingår affärsområdesansvariga och regionchefer.

På koncernnivå finns en ”Group Asset Allocation Committee” som behandlar frågor som rör balansräkning, likviditet och finansiell risk, en ”Group Risk and Compliance Committee”, som bland annat hanterar frågor som berör koncernens risker och regelefterlevnadsfrågor, samt en ersättningskommitté "GEC Remuneration Committee" som tar fram förslag på ersättningssystem och lämnar förslag till rörlig ersättning för medarbetarna till styrelsens ersättningsutskott.

Stäng Skriv ut