Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Om Swedbank

Ek i solljus

Swedbank är en modern bank med rötterna tryggt förankrade i den svenska sparbankshistorien. Vi är en inkluderande bank med 8 miljoner privatkunder och drygt 600 000 företags- och organisationskunder.

Det gör oss till Sveriges största bank till antalet kunder och ger oss en ledande ställning även i våra övriga hemmamarknader Estland, Lettland och Litauen. Som en stor bank är vi en väsentlig del i det finansiella systemet och spelar en viktig roll i de lokala samhällen där vi verkar. Vi har ett djupt engagemang i att bidra till en sund och hållbar finansiell utveckling både för våra kunder, våra ägare och för samhället i stort.

Vi arbetar hårt på att utveckla långa och nära relationer med våra kunder. Swedbank har därför ett omfattande kontorsnät och väl utvecklade telefon-, internet- och mobiltjänster. Våra kunder ska alltid vara trygga i att de råd vi ger utgår från kundens bästa och inte bara från våra produkter. När vi utvecklar våra produkter och tjänster är målet att skapa det som är långsiktigt bra för kunderna och därmed även för oss.

Medarbetarna i Swedbank står bakom värderingarna att vi ska vara enkla, öppna och omtänksamma. I vardagen betyder det bland annat att våra tjänster och råd ska vara begripliga för envar och att vi håller vad vi lovar.

Swedbank ska ha en robust balansräkning som klarar konjunktursvängningar. Att bedöma och hantera risk är en del av vår vardag. Vi uppnår en god riskspridning genom att ha en bred kundbas av privatpersoner och företag från många olika branscher och genom en uthållig balans mellan in- och utlåning på våra hemmamarknader.

Information about the Swedbank group in English

Nu blir det lättare att ladda kontantkort och köpa Spotify Premium

Nu blir det lättare att ladda kontantkort och köpa Spotify Premium


Upptäck Ladda och köpa i mobilbanken
Ladda och köpa i mobilbanken

Se filmen om

Ladda och köpa

Just nu 1% lägre ränta på Billån

Ekorre och bil samla dina lån

Just nu 1% lägre ränta på Billån

Just nu erbjuder vi 1% lägre ränta på Billån vid köp från bilhandlare. Gå in på vår sida om billån och läs mer.

Läs mer och ansök
Ord. effektiv ränta 4,82%, 27 mars 2015

Ekorre och bil samla dina lån
Ekorre och bil samla dina lån

Swisha sonen för fyrverkerierna som du glömde köpa till valborg.

Swish. Betala enklare.

Swisha sonen för fyrverkerierna som du glömde köpa till valborg.

Swish. Betala enklare.

Swish. Betala enklare.

Räkna ut IBAN

 
 
Stäng Skriv ut