Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Viktiga händelser 2010

Kvartal 1

Årsstämman 2010 valde Lars Idermark till ny ordförande och Siv Svensson och Göran Hedman till nya ledamöter i styrelsen.

Affärsområdet Stora företag & Institutioner skapades
för att förstärka erbjudandet och bättre tillvarata affärsmöjligheter inom dessa kundgrupper.

Kvartal 2

Swedbank lämnade det statliga garantiprogrammet. Pressmeddelande

Catrin Fransson utsågs till ny chef för Svensk bankrörelse. Pressmeddelande

Kvartal 3

Swedbanks styrelse beslutade att förändra det prestationsbaserade ersättningsprogrammet för 2010. Det nya programmet är det första i sitt slag på den svenska bankmarknaden. Pressmeddelande

Thomas Eriksson tillträdde som ny VD för Swedbank Robur. Pressmeddelande

Mikael Björknert utsågs till chef för den nya affärsstödsorganisationen Group Business Support och medlem av koncernledningen.  Pressmeddelande

Swedbank och sparbankerna beslutade tillsammans med Danske Bank, Handelsbanken, Nordea och SEB att etablera ett bolag med ansvar för en gemensam infrastruktur för bankernas automatverksamhet i Sverige.

Baltisk bankrörelse redovisade vinst för första gången sedan fjärde kvartalet 2008.

Kvartal 4

Swedbank förvärvade resterande 49 procent i First Securities i Norge. Pressmeddelande

Nya samarbetsavtal slöts med sparbankerna. Avtalen träder i kraft 1 juli 2011

Stäng Skriv ut