Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Marknadsandelar

Se marknadsandelarna som grafer Sverige, Baltikum

 

 Marknadsandelar, procent Volymer, mdkr
Sverige20112010200920082007 2011201020092008
Privatmarknaden          
           
Inlåning2324242426 260245223216
Utlåning2526262726 659642609571
varav bostadslån2627282929 562549519483
Individuellt pensionssparande*4044413636 25262418
Indexobligationer**1816222427 18192828
Bankkort (antal tusen)u.s.u.s.u.s.u.s.u.s. 3797375137153637

* Exklusive sparbankernas innehav i Swedbank Robur och värdena för 2010 avser september

 ** inklusive emitterat från Svensk Exportkredit    
           
Företagsmarknaden          
Inlåning1617161416 12212311596
Utlåning1717181819 326308324347

 

 Marknadsandelar, procent  Volymer, mdkr
Baltikum20112010200920082007 2011201020092008
Privatmarknaden          
           
Estland          
Inlåning5455555662 22202122
Utlåning4747484949 27293438
varav bostadslån4647474849 25263134
Bankkort (antal tusen)6262636465 1 102112311651187
           
Lettland          
Inlåning2323232428 10101113
Utlåning2727272827 18202528
varav bostadslån2627272728 14161921
Bankkort (antal tusen)3939383737 956938941931
           
Litauen          
Inlåning3832323236 22222426
Utlåning2526262629 15182224
varav bostadslån2525252528 15161920
Bankkort (antal tusen)5040393534 1805171916711497
 

 Marknadsandelar, procent Volymer, mdkr
Baltikum20112010200920082007 2011201020092008
Företagsmarknaden          
           
Estland          
Inlåning4140434348 23212525
Utlåning3640414244 27314048
           
Lettland          
Inlåning1010111111 89810
Utlåning1821242626 18243444
           
Litauen          
Inlåning2522212121 101099
Utlåning2021222325 19223039

Stäng Skriv ut