Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av webbplatsen. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Läs mer om cookies och hur du kan stänga av dem

OK
Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Så här gör du för att lämna ett klagomål

en korg full med äpplen

För oss på Swedbank är det viktigt att du som kund är nöjd med både vårt bemötande och med våra produkter. Är du missnöjd är den enklaste och snabbaste vägen för att få hjälp att kontakta ditt närmaste bankkontor alternativt Kundcenter Privat på 0771-22 11 22, eller Kundcenter Företag på 0771-33 44 33. 

Om du inte är nöjd med vårt svar kan ärendet omprövas. Här får du reda på hur vi på bästa sätt hjälper dig med ditt ärende.
1

Om du inte är nöjd med svaret från bankkontoret eller Kundcenter

Om du inte är nöjd med det svar du fått kan ärendet prövas på nytt hos regionala klagomålssamordnare inom Swedbank (adresslista nedan). Om du är osäker på vilken region du ska vända dig till kan du få hjälp av bankkontoret alternativt Kundcenter Privat på 0771-22 11 22, eller Kundcenter Företag på 0771-33 44 33. 
Regionala klagomålssamordnare (pdf) 
Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vilket kontor du varit i kontakt med.

2

Om du efter första omprövning fortfarande inte är nöjd

Om du fortfarande inte är nöjd med det svar du fått av Swedbank, och ytterligare vill pröva ditt ärende, kan du kontakta Swedbanks kundombudsman. Beskriv, helst skriftligt, vad du tycker är fel och vem du tidigare haft kontakt med i ditt ärende.

Skicka brev via post eller e-post:
Swedbank, Kundombudsmannen
105 34 STOCKHOLM
kundombudsmannen@swedbank.se

3

Är du fortfarande inte nöjd

Om du efter omprövning av bankens kundombudsman fortfarande inte är nöjd kan du vända dig till följande instanser. Du kan alltid vända dig till nedanstående instanser även vid första tillfället.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Kungsholmstorg 5, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00
www.arn.se

ARN är en statlig myndighet vars uppgift är att opartiskt och utan kostnad pröva tvister mellan konsumenter och näringsidkare. Anmälan görs av konsumenten och ska ha inkommit till nämnden inom tolv månader efter det att näringsidkaren avvisat konsumentens krav. Banken åtar sig att medverka i Allmänna reklamationsnämndens behandling av tvisten.

Konsumentvägledning

Konsumentvägledare som finns i flertalet kommuner, lämnar kostnadsfritt information och råd i hushållsekonomiska och juridiska frågor.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå

Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00
www.konsumenternas.se 

Självständig rådgivningsbyrå, lämnar kostnadsfritt vägledning bank- och finansfrågor. Står i kontakt med klagomålsansvariga i banker och värdepappersinstitut.

Konsumentverket

Telefon 0771–525 525
www.hallakonsument.se

Oberoende vägledning via Konsumentverket.

Allmän domstol

Ett ärende kan alltid hänskjutas till rättslig prövning vid allmän domstol.
www.domstol.se  

Särskild information om avtal som du som konsument ingått med banken via Internetbanken eller appen för privatpersoner

Om du har ingått ett avtal med banken via internetbanken eller appen för privatpersoner och det har uppstått en tvist - som du inte har kunnat lösa med banken - har du rätt att använda EU:s onlineplattform för tvistlösning.

I formuläret på onlineplattformen ska du uppge följande mejladress till banken: kundombudsmannen@swedbank.se.

Även om du använder onlineplattformen när det gäller klagomål/tvister med banken kommer ärendet att skickas till Allmänna reklamationsnämnden för beslut. Mer information om tvistlösning online finns på konsumenteuropa.se.

Särskild information om behandling av personuppgifter

Om du har känner att dina rättigheter kring behandling av personuppgifter inte uppfylls har du möjlighet att framföra ett klagomål. Du kontaktar då skriftligen Swedbanks dataskyddsombud

Dataskyddsombudet
Swedbank AB
105 34 Stockholm

Du har också möjlighet att framföra klagomål avseende behandling av Personuppgifter till dataskyddsmyndigheten, datainspektionen.se om du anser att behandlingen av dina personuppgifter kränker dina rättigheter och intressen enligt gällande lag.

Stäng Skriv ut