Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Pressmeddelande

Välkommen till Swedbanks årsstämma den 20 mars 2013

2013-02-13 16:45

Aktieägarna i Swedbank AB kallas till årsstämma i Dansens Hus, Barnhusgatan 14, 111 24 Stockholm, onsdagen den 20 mars 2013 kl 10.00.

Aktieägare är välkomna från kl 08.30. Före stämman finns möjlighet för dig som aktieägare att ställa frågor till Swedbanks ledning. Lättare förtäring kommer att serveras före stämman.

Som en service till icke svensktalande aktieägare kommer stämman att simultantolkas till engelska.

Anmälan m m
Aktieägare som vill delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken den 14 mars 2013 (”Avstämningsdagen”), dels anmäla sitt deltagande till Swedbanks huvudkontor senast den 14 mars 2013, helst före kl 15.00.

Anmälan kan ske från och med den 15 februari 2013 enligt nedan:

  • med brev under adress Swedbank, Box 7839, 103 98 Stockholm, eller
  • per telefon 08-402 90 60, eller
  • www.swedbank.se/ir under rubriken Årsstämma

I anmälan ska uppges namn och därutöver bör personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer och antal biträden (högst två) uppges.

Inträdeskort, som ska visas upp vid entrén till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 15 mars 2013.

Läs hela kallelsen i bifogat pdf dokument. Kallelsen läggs upp på swedbank.se/ir den 15 februari 2013 då även anmälan kan göras.

This information was brought to you by Cision http://newsroom.cision.com

Pressmeddelande
Stäng Skriv ut