Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Swedbank
På kontoret

Företagande

Under Insikt Företagande hittar du analyser som rör företagande och företagare. Vi analyserar hur omvärlden på olika sätt påverkar företag och företagare samt redovisar undersökningar bland annat över hur Sveriges företag mår.

Nedan finner ni analyser och rapporter om företagande.

Johan Kreicbergs

Tips från Johan

Vår företagar-ekonom Johan Kreicbergs håller reda på vad som påverkar dig och ditt företags ekonomi och lönsamhet.

Aktuellt för företagare

Fler går från anställning till eget företag

2017-07-13: Fler lämnar anställningar för att prova på företagande. Under 2016 lämnade 1 procent av alla fast anställda sina jobb för att bli företagare, jämfört med 0,8 procent 2014. Det visar en färsk rapport från Swedbank och Sparbankerna. Om takten för första kvartalet i år håller i sig kommer trenden med fler som lämnar anställning för eget företag att stärkas ytterligare. Ta del av rapporten och en artikel om rapporten i Dagens Nyheter.

Reformagenda – Fem förslag för växande företag

Framtidens exportföretag finns bland små och medelstora företag i tjänstesektorn. Här skapas de nya jobben, och det är entreprenörerna bakom som har svaren på många samhällsutmaningar. Men den internationella konkurrensen är hård, och att ta vara på digitaliseringen är avgörande för fortsatt konkurrenskraft. Sverige behöver en reformagenda, så att en ny generation företag kan växa, utvecklas – och bidra till fler jobb och ökad välfärd.

Många företagare tar inte ut tillräcklig lön

2017-06-16: Nästan två av tre företagare tar inte ut tillräckligt mycket i lön för att få maximal avsättning till sin allmänna pension. Många av dem kompenserar inte heller med ett sparande speciellt avsett för pensionen. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Swedbank.

Var tredje svensk vill starta eget företag – få gör det

2017-06-02: En tredjedel av svenskarna vill starta eget företag. Men få går från vilja till handling, delvis på grund av rädsla för krångliga regler och ekonomisk otrygghet. Det visar en ny undersökning som SIFO genomfört på uppdrag av Swedbank och Sparbankerna. Därmed riskerar Sverige att gå miste om värdefullt entreprenörskap.

Företagare längtar inte till livet som anställd

2017-05-30: Åtta av tio företagare uppger att de inte skulle vilja arbeta som anställd i ett företag. Det visar en ny undersökning som Novus har gjort på uppdrag av Swedbank.1 Drygt var tionde företagare och enmansföretagare har aldrig haft en anställning utan drivit företag under hela sitt yrkesverksamma liv.

Höga personalkostnader och krångliga regler oroar företagare

2017-05-12: Kostnader för personal och krångliga regler oroar svenska företagare. Det visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Swedbank bland 2 500 företag med upp till 49 anställda. Nu behövs reformer som underlättar för företag att växa och utvecklas, anser Anna Breman, chefekonom på Swedbank.

Var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension

2017-05-03: Nästan var tredje enmansföretagare sparar inte till sin pension och mer än var fjärde saknar trygghetsförsäkringar. Det visar en undersökning som Swedbank gjort tillsammans med Novus. Det kan få stora konsekvenser eftersom man som företagare har ett sämre skydd än vad de flesta som är anställda har.

Många företagare saknar kunskap om sitt ekonomiska skydd

2016-10-18: Var fjärde företagare vet inte vad de har för skydd om de skulle bli långvarigt sjuka och åtta av tio saknar inkomstförsäkring vid arbetslöshet.

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern mäter hur småföretagarna uppfattar det ekonomiska läget idag och inom den närmaste framtiden.

Småföretagsbarometern – analyser

Rapport Integration

Etableringen av det ökade antalet nyanlända asylsökande i Sverige är en stor utmaning och en viktig pusselbit för Sveriges framtid.

Rapport Integration

Stäng Skriv ut