Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Swedbank
Lägenheter vid kanal

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q3: Svagaste köpkraften för bostadsrätter sedan Lehmankraschen

Vi får gå tillbaka till Lehmankraschen, det vill säga september 2008, för att hitta en lika svag köpkraft för bostadsrätter som nu. Detta sker samtidigt som bolåneräntan på 1,66 procent är den lägsta någonsin. En kraftig inbromsning av prisökningstakten för bostadsrätter i storstadsregionerna förväntas under fjärde kvartalet, med något sjunkande priser 2017.

Bostadsrätter driver nedgången

Indexet, som mäter köpkraften hos hushållen vid köp av bostad, sjönk för fjärde kvartalet i rad drivet av ökade amorteringar. Försämringen är helt hänförligt bostadsrätter där den pådrivande faktorn var att priserna steg med 4 procent. På småhusmarknaden kompenserades de ökade amorteringarna av en prisnedgång på 4 procent. Boindex, Swedbanks mätning av köpkraften på den svenska bostadsmarknaden, sjönk till 119,0 under det tredje kvartalet, ner från 119,8 kvartalet innan. Prisökningen ligger nu mycket högre än köpkraften.

Ytterligare försvagning i storstäderna

Boindex, som gäller för hela landet, är 100 när köparen använder 30 procent av den disponibla inkomsten till boendekostnader. Skillnader i disponibelinkomst gör att gränsen för till exempel Stockholmsregionen är högre, 36 procent. När Boindex är över 100 har hushållen råd med sitt boende enligt den fastställda normen. Tredje kvartalet sjönk boindex för bostadsrätter i Malmö stad från 100 till 97. Samtidigt uppvisade Stockholms stad 85 och Göteborgs stad 84, vilket betyder att nu är samtliga storstäder under gränsen för vad hushållen anses ha råd med vid köp av boende, och många hushåll är utsatta för risk vid räntehöjningar.

– Trots att köpkraften för boende är svag redan från början i dessa områden är det anmärkningsvärt att den försvagades ytterligare i tredje kvartalet. Medan priserna i Stockholms stad planar ut, så ser vi en tendens till accelererande prisökningstakt i Göteborgs stad, vilket är orimligt. I Malmö stad ser vi nu den största differensen någonsin mellan prisutvecklingen och köpkraftsutvecklingen, säger Jan Ihrfelt.

Kraftig inbromsning att vänta

Historiskt finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste 1–2 åren har dock prisökningen på bostadsrätter i storstadsregionerna kraftigt överträffat ökningen i köpkraft. Jan Ihrfelt kommenterar:

– Utifrån köpkraftsutvecklingen räknar vi med en kraftig inbromsning av prisökningstakten i fjärde kvartalet och med något sjunkande priser under 2017.

Hus

Hur ser läget ut i din kommun?

Stäng Skriv ut