Skip to content

درباره سوئدبانک

Man in an office, woman in background

Swedbank بانکی مدرن و با ریشه مستحکم در تاریخ بانک‌های پس‌انداز سوئد است. ما ما با حدود 7.3 میلیون مشتری خصوصی و حدود 618 هزار مشتری شرکتی ارتباط داریم.  

این امر بانک ما را در سوئد دارای بیشترین مشتری و در استونی، لتونى‌ و لیتوانی بانکی برجسته کرده است.

به عنوان یک بانک عمده، بخش مهمی از نظام مالی هستیم و نقش حائز اهمیتی در جوامع محلی که در آنها فعالیت داریم ایفاء می کنیم. ما نسبت به توسعه مالی سالم و با ثبات برای مشتریان مان متعهد هستیم و در عین حال برای جامعه به طور کلی.

تاریخچه مختصر ما

ما به مشتریان خود در پس انداز و قرض گرفتن برای آینده ای بهتر طی 200 سال گذشته کمک کرده ایم. دنیا تغییر کرده است و ما نیز همراه آن. با این وجود، نیاز به بانکداری با مسئولیت امروز نیز به میزان شروع قرن نوزدهم ضروری است.

مهم ترین سال ها (pdf)

به وبسایت swedbank.com مراجعه کنید

شرکت در امور اجتماعی

ما در مسائل اجتماعی از جمله آموزش، بیکاری جوانان و شرکت‌های نوپا مشارکت داریم. توسعه مثبت در این حوزه‌ها برای توسعه اجتماعی و در نتیجه کسب‌وکار بانک مهم است.

ثبات تجاری

به عنوان یک موسسه مالی، سوئدبانک باید مسئولانه و مطابق با اخلاقیات عمل کند تا اعتماد دیرینه بازار و دیگر اجزاء جامعه نسبت به خود را حفظ کند. این بانک به صورت منظم توسط تحلیلگران متخصص در زمینه چشم انداز اخلاقی برای هدف "سرمایه گذاری های اجتماعی مسئولانه" مورد بررسی قرار می گیرد.

حقوق بشر

ما در سرمایه گذاری ها و اعطاء اعتبار حقوق بشر را در نظر می گیریم. سرمایه تقریباً یک سوم مشتریان ما مطابق با معیارهای جدی پایایی نظارت می شود.

پایایی محیط زیست

Swedbank سعی دارد اثرات جوی را کم کند. این کار را مثلاً از طریق انتخاب تجهیزات فنی برای دفاتر خود و نیز اثرگذاری بر شرکا و مشتریان خود انجام می‌دهیم.