درباره سوئدبانک

Young man in architect office

Swedbank بانکی مدرن و با ریشه مستحکم در تاریخ بانک‌های پس‌انداز سوئد است. ما ما با حدود 7.3 میلیون مشتری خصوصی و حدود 547 هزار مشتری شرکتی ارتباط داریم.  

این امر بانک ما را در سوئد دارای بیشترین مشتری و در استونی، لتونى‌ و لیتوانی بانکی برجسته کرده است.

به عنوان یک بانک عمده، بخش مهمی از نظام مالی هستیم و نقش حائز اهمیتی در جوامع محلی که در آنها فعالیت داریم ایفاء می کنیم. ما نسبت به توسعه مالی سالم و با ثبات برای مشتریان مان متعهد هستیم و در عین حال برای جامعه به طور کلی.

Nuestra historia en breve

ما به مشتریان خود در پس انداز و قرض گرفتن برای آینده ای بهتر طی 200 سال گذشته کمک کرده ایم. دنیا تغییر کرده است و ما نیز همراه آن. با این وجود، نیاز به بانکداری با مسئولیت امروز نیز به میزان شروع قرن نوزدهم ضروری است.

مهم ترین سال ها (pdf)

به وبسایت swedbank.com مراجعه کنید

شرکت در امور اجتماعی

ما در مسائل اجتماعی از جمله آموزش، بیکاری جوانان و شرکت‌های نوپا مشارکت داریم. توسعه مثبت در این حوزه‌ها برای توسعه اجتماعی و در نتیجه کسب‌وکار بانک مهم است.

ثبات تجاری

به عنوان یک موسسه مالی، سوئدبانک باید مسئولانه و مطابق با اخلاقیات عمل کند تا اعتماد دیرینه بازار و دیگر اجزاء جامعه نسبت به خود را حفظ کند. این بانک به صورت منظم توسط تحلیلگران متخصص در زمینه چشم انداز اخلاقی برای هدف "سرمایه گذاری های اجتماعی مسئولانه" مورد بررسی قرار می گیرد.

حقوق بشر

ما در تمامی مجموعه‌های کاری خود، همکارانمان، روابط تجاری خود و اقدامات موسسات همکار خود، به حقوق بشر احترام می‌گذاریم. ما در روابط تجاری خود، تصمیمات و استراتژی‌های خود ریسک‌های حقوق بشری را ارزیابی می‌کنیم و همچنین تلاش می‌کنیم از تاثیرات منفی بر روی حقوق بشر که مستقیما مرتبط با مجموعه‌های کاری، محصولات و خدمات ما می‌باشد، پیشگیری نموده و آنها را تلطیف نماییم.

محیط زیست

ما معتقدیم که پیشرفت‌های ما بعنوان یک بانک بسته به اقدامات اجتماعی دارد که چالش‌های اجتماعی و محیط زیستی را مد نظر قرار دهد. ما نسبت به این امر در خدمات مشتریان، مدیریت سرمایه، اعتبارها و توسعه محصولات خود و همچنین در موسسات خود اقدام می‌کنیم. ما مصمم هستیم که تغییر شرایط اقلیمی که در تطابق با پیمان پاریس بوده و حائز شرایط ذکر شده در اهداف توسعه پایدار سازمان ملل می‌باشد را تسهیل نماییم.

اقدامات ضد فساد

صداقت، اعتماد و کرامت انسانی بایستی مشخصه همه آنچه Swedbank انجام می‌دهد باشد. ما موضع فعالانه‌ای برعلیه همه اشکال فساد در همه بازارهایی که در آنها حضور داریم، می‌گیریم و بسختی تلاش می‌کنیم تا موارد مشکوک پولشویی و تامین مالی تروریسم را کشف و گزارش نماییم. بانک تضمین می‌کند که شیوه‌های عمل سختگیرانه‌ای برای شناسایی و درک ریسک‌های فساد بکار میگیرد تا اقدامات پیشگیرانه انجام گیرد.