Skip to content

یکی از مشتریان ما باشید

به عنوان یک مشتری جدید به شما در این بانک خوش آمد می گوییم. برای گشایش حساب و شروع تبادلات بانکی به شما کمک خواهد شد. برای این که از مشتریان سوئدبانک باشید لازم است مدرک شناسایی خود را نشان دهید و به ما بگویید به چه دلیل می خواهید حساب باز کنید. می توانید در این جا اطلاعات بیشتری درباره آنچه که بانک نیاز دارد درباره شما بداند کسب کنید

یکی از مشتریان ما باشید (pdf)

عرضه ویژه

ما بسته های ویژه ای ارائه می دهیم، به طور مثال، برای دانشجویان و ورزشکاران
اگر از سرمایه زیادی برای سرمایه گذاری برخوردار هسنید ما به شما توسط مجرب ترین و متخصص ترین افراد بانک مشاوره ارائه می دهیم.

امور مالی خود را مدیریت کنید

به عنوان یک نیکلکوند (مشتری کلیدی) می توانید امور مالی روزانه خود را مدیریت کنید. در این جا مثال هایی از برخی خدمات موجود در این بسته درج شده است.
کارت ها و پرداخت ها
خدمات دیجیتالی و تلفنی
حساب خود را در گوشی تلفن همراه تان بررسی کنید
ارزیابی رایگان منزل تان
خرید آنلاین امن
خبرنامه

لطفاً برای دریافت کمک به منظور گشایش حساب و خدمات مورد نیاز به یکی از دفاتر بانک مراجعه فرمایید.