اگر می خواهید خانه جدیدی بخرید یا آن را گسترش دهید، یا آپارتمان بخرید ما می توانیم وام مسکن مورد نیاز را به شما بدهیم. با ما صحبت کنید و ما می توانیم راه حل مناسب را برای شما پیدا کنیم.

لازم است که هزینه های خانه برای شما راحت باشد. وام مسکن یک تعهد بلندمدت است و لازم است که افزایش در نرخ های بهره و هزینه های تعمیراتی را نیز در نظر بگیرید. به همین دلیل لازم است خودتان هزینه های مسکن را با جزئیات محاسبه کنیند.
نیازمندی های دریافت وام مسکن
وقتی که برای وام مسکن درخواست میدهید از طریق اطلاعاتی که در فرم درخواستتان ارائه داده اید توانائی بازپرداخت شما را تخمین میزنیم ما توسط یو سی (آژانس اطلاعات اعتباری و تجاری) اعتبار شما را بررسی می کنیم تا پی ببریم که آیا شما سابقه عدم پرداخت دارید یا خیر. شما می توانید تا 85 درصد قیمت/ارزش ملک در بازار را قرض کنید.
خدمات وام مسکن ما
خوب از که از زمانی که به دنبال ملک می گردید گواهی توافقنامه وام مسکن را در اختیار داشته باشید. این رایگان است. به درخواست نامه شما سریع رسیدگی می شود و سپس می توانید به راحتی برای وام مسکن اقدام کنید. می توانید برای خرید خانه، آپارتمان مشترک، یا خانه تعطیلات وام مسکن دریافت کنید.
اگر قصد بازسازی دارید، یا می‌خواهید معیارهای صرفه جویی در مصرف انرژی را رعایت کنید یا به خانه جدیدی نقل‌مکان کنید، مطابق هر هدفی وام داریم. در صورتی که بازنشسته هستید و مایل هستید برای داشتن پول نقد برای خانه خود وام مسکن دریافت کنید همین شرایط قابل اعمال است.