در این جا می توانید اطلاعات مفید و کمک در رابطه با تکمیل خرید خانه دریافت کنید

1. آیا پرداخت آن برایتان مقدور است؟
ما می توانیم برای تخمین مسکن به شما کمک کنیم تا بدانید که آیا پرداخت وام برایتان مقدور است یا خیر. برای وام مسکن از پیش تایید شده اقدام کنید تا زمانی که خانه رویاهای خود را پیدا می کنید آماده باشید.

2. زمانی که خانه مورد نظرتان را پیدا می کنید
پس از پیدا کردن خانه مورد نظر، با بانک تماس بگیرید، حتی اگر از پیش تاییدیه درخواست برای وام مورد نظر را دریافت کرده است. اگر می خواهید خانه بخرید، بانک می تواند به شما در محاسبه هزینه های ثبت ملک و قرارداد وام کمک کند.

3. مهم است که خانه ای که می خواهید بخرید را به خوبی بررسی کنید تا مطمئن شوید هزینه های نهفته ای در بر نداشته باشد. کارگزار شما می تواند در یافتن بازرسی که ارزیابی حرفه ای انجام دهد به شما کمک کند. به هنگام خرید حق مالکیت اجاره نشینی، (اشتراک در ملک با یک شرکت) امور مالی آن موسسه را بررسی کنید.

4. پس از اتخاذ تصمیم
پس از آن که شما و مالک به توافق رسیدید، با کارگزار یک قرارداد خرید امضاء خواهید کرد. علاوه بر موارد دیگر، قرارداد خرید باید شامل قیمت خرید، مبلغ پیش پرداخت و تاریخ تحویل شود. در این مقطع، مبلغی بابت پیش پرداخت نیز پرداخت خواهد شد؛ اکثراً 10% کل قیمت. می توانید از ما برای پیش پرداخت وام دریافت کنید، و این مبلغ باید پس از تحویل ملک، و پیش از گذشت شش ماه برگردانده شود. اگر از طریق کارگزار خریداری نکنید، ما می توانیم از طریق وکیل به شما مشاوره حقوقی ارائه دهیم.

5. تضمین وام
اگر خانه ای خریده اید، بانک می تواند به شما در کسب رهن نامه (2% یا مبلغ رهن) کمک کند اگر که برای خریداری نیاز به قرض کردن دارید، و برای درخواست ثبت ملک (1.5% قیمت خرید) تا به عنوان مالک ثبت شوید. در صورت خریداری حق مالکیت اجاره نشینی، بانک به شما در ثبت وام مسکن با موسسه ساختمانی کمک خواهد کرد.

6. بیمه یادتان نرود
ما می توانیم به شما برای یافتن یکی از بهترین گزینه های بیمه موجود در بازار کمک کنیم.

7. تحویل
شما و صاحب خانه روز تحویل، معمولاً در دفتر کارگزار، ملاقات خواهید کرد. در صورت خرید خانه صورت حساب فروش امضاء خواهد شد. وام ها و هر گونه وام پیش پرداخت بازپرداخت خواهد شد، و در عین حال، بانک خاطرنشان خواهد ساخت که وام هایی که صاحب خانه دریافت کرده نیز بازپرداخت شوند