از خود در مقابل کلاهبرداری های اینترنتی محافظت کنید

• از راه حل های امنیتی بانک استفاده کنید.
• ایمیل ها و فایل های ضمیمه شده ای که انتظار دریافت آنها را نداشته اید باز نکنید.اینها می توانند کامپیوتر شما را به ویروس و تروجان بانکی "آلوده" کنند که در بدترین شرایط ممکن است منجر به تخلیه حساب شما با کلاهبرداری شود.
• هیچوقت کد ها را از طریق فیس بوک یا رسانه های اجتماعی در اختیار دیگران قرار ندهید.
• بانک هیچ گاه از شما نخواهد خواست که کد، شماره کارت بانکی یا اعتباری خود را از طریق ایمیل یا رسانه های اجتماعی در اختیارش بگذارید