حساب های سپرده

شما با سپرده کردن پول خود در حساب پس‌انداز، پس‌اندازهای خود را از تغییرات بازار در امان نگه می‌دارید و هر زمان که مایل بودید می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید. می‌توانید E-sparkonto افتتاح کرده و آن را از طریق اینترنت‌بانک یا اپلیکیشن مدیریت کنید. Fasträntekonto و Sparkapitalkonto دو نمونه دیگر از حساب‌هایی هستند که می‌توانید همراه با مشاور افتتاح کنید.

وجوه

صندوق به مجموع اوراق بهادار، اوراق قرضه و یا سهامی گفته می‌شود که تحت مالکیت شما همراه با دیگر افرادی قرار دارد که در همان صندوق پس‌انداز می‌کنند. مدیریت صندوق توسط مدیرانی صورت می‌گیرد که به صندوق تخصیص یافته و تلاش می‌کنند سرمایه‌گذاری شما را رشد دهند. صندوق حاوی سهام دارای ریسک بالاتر است، اما فرصتی برای سوددهی بیشتر نیز در اختیار افراد قرار می‌دهد. افراد می‌توانند وجود خود را در ISK (حساب پس‌انداز سرمایه‌گذاری) قرار دهند، تا تکمیل و ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی بی‌دردسر و مناسب باشد.