Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Laughing young people

Efter grundskolan

För dig som vill läsa vidare finns flera möjligheter. Du kan läsa på gymnasiet eller på folkhögskola, i Sverige eller utomlands och du kan varva teori med praktik.

Studiebidrag/CSN

När du är mellan 16 och 20 år och går på gymnasiet får du studiebidrag på 1 050 kronor per månad som betalas ut tio månader om året av Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Dina föräldrar är skyldiga att försörja dig tills du fyller 18 år. Om du då går kvar i grundskola eller gymnasium förlängs deras försörjningsplikt, dock längst tills du fyller 21 år.

Om dina föräldrar har låga inkomster kan ni ansöka om extra tillägg. Hur mycket ni får beror på vad din familj tjänar och hur stora tillgångar ni har tillsammans. Tillägget kan bli högst 855 kronor per månad om årsinkomsten är lägre än 85 000 kronor. Sedan trappas det av och upphör helt vid en årsinkomst på 125 000 kr.

Om du fortfarande går på gymnasiet under höstterminen det år du fyller 20 år kan du få studiemedel från CSN. Det består av bidrag och lån som du kan få i högst sex terminer. Ansökningsblanketter finns på din skola.

Stipendium

Du kan också försöka få ett stipendium. På biblioteken finns förteckningar över fonder och stiftelser som delar ut stipendier. Din studie- och yrkesvägledare på skolan bör känna till om det finns stipendier som är speciella för din skola eller ort.

Inackordering

Om du inte bor hemma kan du få inackorderingstillägg på mellan 1 190 och
2 350 kronor/månad. Hur mycket du får beror på hur långt det är mellan hemmet och skolan. Detta bidrag kan du också få för studier vid fristående skolor, internat och folkhögskolor.


För innehållet svarar Institutet för Privatekonomi

Stäng Skriv ut