Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Felsökningshjälp för säkerhetsdosan

Så här gör du om säkerhetsdosan blir blockerad.


 

Felmeddelande/problem Vad kan jag göra?
BLOCKERAD eller LOCK PIN visas i säkerhetsdosans fönster. När du slagit in fel pinkod tre gånger i rad låser sig säkerhetsdosan. Kontakta telefonbanken Personlig Service om du är ansluten till tjänsten, på 0771-22 11 22, för hjälp. Tillhör du en fristående eller samverkande Sparbank som har en egen telefonbank, var vänlig ring dit för information om de kan hjälpa dig att låsa upp dosan.

Alternativt besöker du ett bankkontor för att låsa upp din blockerade säkerhetsdosa. För att få hjälp måste du vara legitimerad.
   

 

Stäng Skriv ut