Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Bilens kostnader

Man tvättar bil

Ny bil

Här kan du se hur mycket en bil kan kosta under ett år och under en månad. Exemplen är baserade på Motormännens Riksförbunds bilkostnadskalkyl för 2014 och avser nya bilar. I deras kalkyl ingår också kapitalkostnad. Den har vi inte tagit med här.

Car on the road

Egen bil till jobbet

Om du åker bil till jobbet kan du ha rätt att göra skatteavdrag. För inkomståret 2013 är avdraget 18,50 kronor per mil för den del av bilkostnaderna som överstiger 10 000 kronor, förutsatt att någon av punkterna nedan gäller.
- Avståndet mellan ditt hem och arbete är minst fem kilometer och du tjänar minst två timmar per dag jämfört med andra färdmedel.
- Allmänna kommunikationsmedel saknas eller är avlägset belägna och avståndet mellan ditt hem och arbete är minst 2 km.

Man som sitter i en bil

Egen bil i tjänsten

Om du kör egen bil i tjänsten kan arbetsgivaren ersätta dig med 18,50 skattefria kronor per körd tjänstemil (inkomståret 2013).

Bilen kostar mer än så, och de som kör mycket i tjänsten får ofta en högre milersättning. Är ersättningen högre ska överskjutande del dock tas upp till beskattning både av arbetsgivaren och av dig.

Kör du bil i tjänsten minst 60 men högst 159 dagar om året får du göra avdrag för resor till och från arbetet för dessa dagar. Använder du bilen oftare får du göra avdrag för alla dagar som du arbetar. I båda fallen måste du köra minst 300 mil i tjänsten per år.

Man talking in phone

Tjänstebil

Det kan löna sig att ha tjänstebil, men det är långt ifrån självklart. Kör du inte mycket privat kan det vara mer intressant med en annan förmån eller högre lön.

När du har tjänstebil får du skatta för den som en förmån. Förmånsvärdet beräknas efter bilens inköpspris och gäller exklusive bensin. Betalar företaget även bensinen läggs detta förmånsvärde ovanpå bilens.

Stäng Skriv ut