Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Aktuella räntor i Swedbank

KontonPris
Fasträntekonto

Räntan beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till fem år.

Minsta sparbelopp är 5 000 kronor för privatperson och 50 000 kronor för juridisk person. För fasträntekonto till juridisk person, kontakta din rådgivare för uppgifter om aktuella räntor.

Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Sparkapitalkonto

Ränta för närvarande:
Saldo på minst 50.000 kr 0,00 % från första kronan.
Saldo understigande 50.000 kr 0,00 %

Fria uttag

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

e-sparkonto
Sparkonto som öppnas och används i internetbanken.

Räntan på e-sparkonto är för närvarande 0,00 %

Fria uttag gäller.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Framtidskonto

Ränta för närvarande 0,05 % från första kronan.

Du måste spara minst 50.000 kr.

Ett fritt uttag per kalenderår, därefter uttagsränta på 1 % av uttaget belopp. Uttagsräntan avrundas alltid uppåt till hela kronor.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Privatkonto

Ränta för närvarande: 0 procent.
Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kronor.
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kronor.
Fria uttag.
Övertrasseringsavgift: 100 kronor tas ut efter tre bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kronor.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Servicekonto

Ränta för närvarande: 0 %

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Fria uttag.
Övertrasseringsavgift: 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats med mer än 100 kr.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Ungdomskonto
För barn och ungdomar 0-20 år.

Ränta för närvarande: 0 %

Postala kontoutdrag kvartalsvis: 0 kr
Postala kontoutdrag månadsvis på begäran: 0 kr
Fria uttag.
Övertrasseringsavgift 100 kr tas ut efter 3 bankdagar om kontot övertrasserats
med mer än 100 kr.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Skogskonto / Skogsskadekonto

Räntan är för närvarande 1,00 procent på Skogskonto och Skogsskadekonto.

Räntan är för närvarande 0,75 procent på Skogslikvidkonto.

Kontona omfattas av den statliga insättningsgarantin.

HSB Bosparkonto

Räntan för närvarande 0,05 %

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

HSB Fasträntekonto

Räntan är densamma som bankens ordinarie Fasträntekonto och beror på bindningstiden som kan variera från tre månader upp till 5 år.

Minsta sparbelopp är 5 000 kronor.

Om pengarna tas ut innan slutförfallodagen utgår en ränteskillnadsersättning som beräknas på den marknadsränta som gäller på avslutsdagen, fram till slutförfallodagen.
Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Aktuella räntor för fasträntekonto

Spara & Bokonto

Räntan för närvarande 0,00 % från första kronan. 

Fritt uttag för att köpa bostad tidigast efter ett år och om finansiering sker hos Swedbank eller Sparbank.
Uttagsränta är 1 % på uttaget belopp om uttag sker innan ett år gått eller om uttaget inte går till köp av bostad.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Världsnaturkonto

Ränta för närvarande 0 %.

Kontot omfattas av den statliga insättningsgarantin.

Investeringssparkonto

Fast avgift för Investeringssparkonto: 0 kr
Ränta på kontanta medel: 0 % 
Insättning: Ingen lägsta insättning
Uttag: Fria uttag från bankkonto
Skatt: Innehavet på investeringssparkontot multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret (2014 var räntan 0,9 procent). Det ger en schablonintäkt som beskattas som inkomst av kapital med 30 procent.
Avgifter: Vid fondhandel betalar du fondbolagens avgifter och vid aktiehandel betalar du courtage. Väljer du annan värdepapperstjänst än Värdepapperstjänst Bas betalar du eventuellt en depåavgift. För att få information om priser och avgifter om våra värdepapperstjänster och fonder klicka på länkarna nedan.

Värdepapperstjänster
Fonder

Stäng Skriv ut