Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Swedbank
Malmö, Gamla Väster

Boindex

Swedbanks Boindex speglar hushållens köpkraft i samband med hus- och bostadsrättsförvärv. De löpande utgifter som uppkommer i samband med köp av nytt boende sammanvägs och sätts i relation till disponibel inkomst.

Forskning visar att när andelen disponibel inkomst som går till att finansiera bostadsköp överskrider 30 procent får många problem. Detta kan alltså ses som en brytpunkt, och Swedbank har därför satt som norm att Boindex då når 100. Ett Boindex över 100 talar alltså för förhållandevis god köpkraft bland hushållen, medan ett index under 100 tyder på att hushållen har sämre köpkraft än den fastlagda normen.

Swedbank Boindex sammanställs kvartalsvis och visar alltså vilken marginal bostadsköpare har vid hus- och bostadsrättsköp. Jämförelse över tid samt uppdelning i olika regioner, områden och bostadssegment möjliggör framtagning av en rad indikatorer – som kan hjälpa oss att förstå prissättningen på bostadsmarknaden.

Q2: Ökad köpkraft för första gången på sju kvartal

Köpkraften för bostäder ökar för första gången på sju kvartal. Ökningen i indexet förklaras av något sjunkande priser för bostadsrätter, högre disponibel inkomst och viss räntenedgång. För Sverige som helhet sjunker bostadsrättspriserna med 2 procent, till stor del på grund av fler försäljningar i områden med lägre genomsnittspriser. Generellt indikerar vårt index en minskad prisökningstakt för bostäder i Sverige på längre sikt.

Överlag små prisförändringar, Malmö undantaget

Swedbank Boindex, som mäter köpkraften hos svenska hushåll vid köp av bostad, bröt den långa nedåtgående trenden, drivet av sjunkande priser, högre disponibelinkomst och en räntenedgång på två punkter. Generellt är prisförändringarna för såväl småhus som bostadsrätter mycket måttliga med upp- och nedgångar på ungefär 2-3 procent. Den region som sticker ut är Malmö där småhuspriserna steg med 10 procent och bostadsrättspriserna med 5 procent jämfört med första kvartalet i år.

Bostadsrättsmarknaderna i innerstadslägen mest pressad

Boindex steg till 117,8 under det andra kvartalet, från 115,9 kvartalet innan. Det betyder att hushållens inkomstmarginaler vid bostadsköp, sett till hela landet, i genomsnitt var 18 procent. Indexet når 100 då 30 procent av disponibelinkomsten används till boendeutgifter – ju högre siffra desto bättre marginal har hushållet när en bostad ska köpas. Ett Boindex över 100 betyder därmed att hushållen kan anses ha råd med sitt bostadsköp. I delmarknaderna med lägst Boindex, bostadsrätter i Stockholms och Göteborgs stad, steg indexet från 83 till 84.

– Prisutvecklingen på bostäder har totalt sett bromsat in, i Stockholms- och Göteborgsområdet står nu bostadsrättspriserna stilla. Inbromsningen har lett till en större harmoni mellan prisökningstakt och köpkraftsutveckling, där första kvartalet var ett undantag. Tittar vi på Malmö går dock utvecklingen åt andra hållet, något som är värt att hålla ögonen på lite extra, säger Jan Ihrfelt, analytiker på Swedbanks samarbetspartner Kepler Cheuvreux.

Lägre prisökningstakt ger större harmoni med köpkraftsutvecklingen

Historiskt sett finns en stark korrelation mellan årlig prisutveckling och Swedbank Boindex. Under de senaste två åren med kraftigt stigande bostadspriser har kopplingen mellan köpkraft och prisutveckling på många ställen gått isär, men trenderna börjar nu hitta tillbaka till varandra vilket detta kvartal visar. Fortfarande är det en bit kvar innan det råder full harmoni.

Hus

Hur ser läget ut i din kommun?

Stäng Skriv ut