Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S

Hej! Vi hjälper dig gärna!

Välkommen att skriva din fråga nedan för att snabbt få svar på vanliga frågor.

Ställ din fråga här

Ethica

Äldre man och kvinna med två barn i trädgård

Spara smart i Ethica! Ethica är våra hållbarhetsfonder och vi ställer hårda krav vad gäller miljöarbete, mänskliga rättigheter och arbetsvillkor på de företag som får ingå i fonderna. Jordens resurser är begränsade och vi behöver alla göra smarta och långsiktiga val. När du sparar i en Ethica fond tar du ansvar både för din ekonomi och vår planet. Vi tror dessutom att det är långsiktigt lönsammare att placera ditt sparande i hållbara företag än att investera i företag som inte tar hänsyn till hållbar utveckling, klimat och social rättvisa.

Tre bra saker med Ethica

Tre bra saker med Ethica

  • Företag som ingår i våra Ethica fonder uppfyller extra hårda krav på att följa riktlinjer inom miljö, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och sund affärsetik.
  • Vårt team av förvaltare och hållbarhetsanalytiker gör en noggrann hållbarhetsanalys innan de väljer vilka företag som får ingå i Ethica fonderna.
  • Inga av våra fonder investerar i företag som tillverkar klusterbomber, personminor, kemiska och biologiska vapen eller kärnvapen. Vi utesluter även företag som producerar kol till över 30 procent av sin omsättning och producenter av pornografiskt material. Det är vår policy för ansvarsfulla investeringar. I Ethica går vi längre - företag som ingår i Ethica fonderna får heller inte vara verksamma inom tobak, alkohol, och kommersiell spelverksamhet.

Spara i Ethica

Ethica Sverige

- är en bred aktiefond som placerar i Sverige. Ethica Sverige kan passa dig som vill spara länge, minst fem år, och vet att aktiefonder är det bästa alternativet om du vill ha möjlighet till högre avkastning samtidigt som du är beredd att ta risk. Dessutom är hållbarhet viktigt för dig och du tror på långsiktigt god tillväxt i svenska företag. Ethica Sverige är en Svanenmmärkt fond

Ethica Global

- är en bred global aktiefond som placerar i företag inom olika branscher över hela världen. Ethica Global investerar enbart i företag som har ett relevant hållbarhetsarbete för sin bransch. Även i Ethica Global ska du vilja spara på längre sikt, minst fem år. Du är medveten om att aktiefonder är det bästa alternativet om du vill ha möjlighet till högre avkastning samtidigt som du är beredd att ta risk. Ethica Global är en Svanenmärkt fond

Ethica Obligation

- kan passa dig som vill spara på kortare tid, dock minst tre år, och är en fond som placerar i svenska räntepapper. Ethica Obligation är en hållbar räntefond och har därför generellt sett lägre risk än aktiefonder. Fonden passar dig som vill ha en trygg placering där du minimerar risken för ditt sparande att minska i värde.

Ethica Företagsobligationsfond

- är en räntefond som investerar i europeiska företagsobligationer och passar dig som ställer höga krav på hållbara placeringar. Fonden passar dig som vill ha ett tryggt sparande och få chansen till högre avkastning än på ett bankkonto.
Börja spara i Ethica Företagsobligationsfond

Fler hållbara val för dig som vill spara smart


Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både minska och öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En fond med riskklass 6-7 kan både minska och öka kraftigt i värde, på grund av sin sammansättning och de förvaltningsmetoder som används. Faktablad, informationsbroschyrer och fondbestämmelser för Swedbank Roburs fonder finns att hämta hos din återförsäljare eller på swedbank.se

Stäng Skriv ut