Vi använder kakor (cookies) för att ge dig en bättre upplevelse på webben. Genom att besöka vår webbplats accepterar du vårt användande av kakor.

Till textinnehållet på sidan. Tryck Alt+S
Man talking in mobile

Räntefonder

Räntefonder är ofta tryggare än aktiefonder eftersom de inte följer aktiemarknadens ibland kraftiga upp- och nedgångar. Din så kallade investeringshorisont, det vill säga hur länge du har för avsikt att spara i en fond, har betydelse för om du ska spara i långa eller korta räntefonder.

Korta räntefonder har lägst risk av alla fondtyper, och placeras i räntebärande värdepapper med en genomsnittlig löptid på upp till ett år. Korta räntefonder kallas ofta penningmarknadsfonder.

Långa räntefonder är lämpliga för dig som vill ha ett långsiktigt räntesparande, de kan ge högre avkastning än korta räntefonder. Långa räntefonder kallas ofta obligationsfonder.

Passar: Vill du undvika de kraftiga kurssvängningar som kan förekomma i aktiefonder, kan räntefonder vara ett bra alternativ. För dig som vill ha god avkastning över tiden och vill slippa bekymra dig över om du ska välja en kort eller en lång räntefond kan de så kallade varierande räntefonderna vara lämpliga. Här väljer fondförvaltaren löptid på placeringarna utifrån sin tro om ränteutvecklingen framöver.

Risker: Långa räntefonder innebär högre risker än korta räntefonder. Värdet kan sjunka om marknadsräntorna stiger, men svängningarna är inte lika stora som i aktiefonder.
 

 

Stäng Skriv ut