Hoppa till textinnehållet

Övriga stödåtgärder

Här kan du läsa samlad information om tillfälliga ändringar i lagar och regler som påverkar dig som företagare, till exempel att staten tar sjuklönekostnader och erbjuder garantier via Exportkreditnämnden samt ger stöd för verksamheter inom kultur och idrott.

 

Lånemöjligheter

Statlig lånegaranti

Vi erbjuder likviditetslån med statlig lånegaranti till små och medelstora företag.

Barista making coffee in coffee shop.

Låna via Almi

Via Almi Företagspartner kan företag med upp till 250 anställda ansöka om fyra olika slags lån: företagslån, mikrolån, innovationslån och exportfinansiering.

Woman trying on glasses in store.

Garantier via Exportkreditnämnden

Exportkreditnämndens (EKN) uppdrag är att främja svensk export och näringslivets konkurrenskraft genom garantier, som möjliggör finansiering av köp av svenska varor och tjänster. Med utökade kreditgarantier på totalt 500 miljarder och minskad självrisk hos bankerna ges nya och förbättrade möjligheter för företag att låna.

Business people looking at chart on a laptop.

Sjukdom, vilande företag och a-kassa

 1. Staten tar sjuklönekostnaden - stödet föreslås förlängas

  Staten tar tillfälligt hela kostnaden för arbetsgivares sjuklöner från april till och med juli med anledning av det nya coronaviruset. Även egenföretagare får ersättning genom sjukpenningen. Ett förslag per den 6 september är att staten tar vissa kostnader till och med 31 december 2020. Läs mer om stödet och räkna på hur det kan påverka ditt företag.

  Staten tar sjuklönekostnaden

 2. Vilanderegler och a-kassa för egenföretagare

  Om du vill lägga ditt företag vilande under 2020 undantas du från regeln om att företag endast får läggas vilande en gång under fem år. Samtidigt har staten tillfälligt infört mer generösa regler för a-kassa.

  Vilanderegler och a-kassa för egenföretagare

Fler stödåtgärder

 1. Stöd till yrkesfiskare

  Innehavare av fiskelicens eller personlig fiskelicens inom havs- eller insjöfiske och som påverkats negativt av covid-19-pandemin kan söka ett tillfälligt stöd hos Jordbruksverket.

  Läs mer och sök stödet för yrkesfiskare (jordbruksverket.se)

 2. Ytterligare stöd till kultur och idrott hösten 2020

  De pengar som våren 2020 avsattes för att stötta verksamheter inom kultur och idrott som förlorat intäkter på grund av inställda evenemang är nu fördelade. Nu finns förslag på ytterligare en miljard kronor till idrotten och utökade stöd även till kulturaktörer.

  Regeringen går vidare med miljardstöd till idrotten (regeringen.se)

  För kulturaktörer med anledning av covid-19 (regeringen.se)