Om du blir sjuk

För våra sjukförsäkringar, där ersättningen betalas ut vid arbetsoförmåga gäller de enligt villkoren när du har varit sjukskriven under en period som är längre än karenstiden. Detta gäller om du har tecknat till exempel sjukförsäkring inom Swedbank Pensionsplan via ditt företag eller din arbetsgivare, eller om du tecknat en Trygga sjukförsäkring kort och lång samt Trygga sjukkapitalförsäkring.

Sjukvårdsförsäkringar, som erbjuder viss privatvård, gäller inte för akuta sjukdomsfall eller för långvarig vård- och omsorgsbehandling. Vid frågor om Corona kontakta 1177 Vårdguiden. Vi hänvisar också till Folkhälsomyndigheten för allmänna uppdateringar kring viruset folkhalsomyndigheten.se.

Vad gäller vid temporära permitteringar

En del företag har beslutat om temporära permitteringar av anställda på grund av rådande situation kring Coronaviruset (COVID-19). Det innebär att företagen har valt att inte tillhandahålla de anställda några arbetsuppgifter under en period, men anställningen upphör inte. Dessa permitteringar ger därför varken rätt till ersättning från a-kassa eller från Trygga arbetslöshetsförsäkring efter som anställningen inte har upphört.

Vad gäller vid dödsfall

Våra livförsäkringar, som betalar ut ett försäkringsbelopp vid dödsfall, gäller naturligtvis även vid dödsfall som är orsakade av Coronaviruset. Detta gäller till exempel Trygga livförsäkring, Låneskydd, Tjänstegruppliv (TGL) och efterlevandeskydd i våra pensions- och kapitalförsäkringar.

Vad gäller om jag vill teckna en försäkring?

Våra ordinarie regler gäller och för att kunna teckna försäkring måste du vara symptomfri, fullt arbetsför, inte vara sjukskriven eller ha sjuklön från din arbetsgivare. Om du är hemma i karantän utan att vara smittad eller som tar hand om sjuka barn (VAB), kan du teckna en försäkring.