Jag älskar att utbyta kunskaper och erfarenheter. Jag håller koll på både global och svensk ekonomi men också på de hållbarhetsfrågor som kommer att påverka oss i framtiden.

Som tillägg till min tjänst på Swedbank är jag också styrelsemedlem i Swedish House of Finance samt medlem i Industrins Ekonomiska Råd. Jag är också med som sakkunnig i den expertgrupp som utsetts av regeringen för att utreda en modernisering av arbetsrätten.

Jag har en Fil.dr i nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm och jag har även forskat på Harvard University och University of Arizona i USA. Innan jag började på Swedbank har jag bland annat arbetat på Finansdepartementet, Världsbanken och Världshandelsorganisationen.

Anna