Mitt huvudfokus är utvecklingen på bostadsmarknaden och hushållens skuldsättning samt makrotillsyn, men jag följer även utvecklingen för svenska investeringar.

Jag är disputerad nationalekonom från Stockholms universitet med en forskningsbakgrund inom makroekonomi och en inriktning mot policy på kredit- och arbetsmarknader. Jag har undervisat på såväl kandidat- som doktorandnivå och arbetat på bland annat avdelningen för finansiell stabilitet på Riksbanken och på EnterCard.

Matilda